logo

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thái Dương Tại Miền Trung

🏢 Địa chỉ: 258 Huỳnh Thúc Kháng, Phường An Xuân, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
Mã số thuế: 0101292119-002
Điện thoại: 02356250072
Ngành nghề
  • Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp
  • Nuôi trồng thủy sản nội địa
  • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
  • Phá dỡ
  • Chuẩn bị mặt bằng
  • Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
  • Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
  • Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan
  • Đào tạo trung cấp
  • Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thái Dương - Chi Nhánh Miền Trung
🏢 Địa chỉ: Quảng Nam
Mã số thuế: 0101292119-002
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Phú Thái - Chi Nhánh Hải Dương
🏢 Địa chỉ: Hải Dương
Mã số thuế: 0100368686-017
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hà Đô - Chi Nhánh Miền Nam
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0100283802-001
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Pao Thailand - Chi Nhánh Miền Nam
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0901019831-001
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Trung Nguyên - Chi Nhánh TP. Hồ Chí Minh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0304324655-010
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Phú Thái TP. Hà Nội
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0100368686-007
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đại Cường Tỉnh Thái Bình
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 1000332906-001
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hoa Sen Tỉnh Bình Dương
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 3700381324-055
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hoa Sen Tỉnh Bình Dương
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 3700381324-064
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Tài Chính Quốc Tế V.H.C
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0103261927-002
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Miền Núi - Chi Nhánh VLXD
🏢 Địa chỉ: Thanh Hóa
Mã số thuế: 2800119738-016
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Phú Thái
🏢 Địa chỉ: Hải Phòng
Mã số thuế: 0100368686-004
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Phú Thái
🏢 Địa chỉ: Phú Thọ
Mã số thuế: 0100368686-019
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Miền Núi - Chi Nhánh Siêu Thị
🏢 Địa chỉ: Thanh Hóa
Mã số thuế: 2800119738-014
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Miền Núi - Chi Nhánh Xăng Dầu
🏢 Địa chỉ: Thanh Hóa
Mã số thuế: 2800119738-015
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hồ Gươm - Chi Nhánh Thái Bình
🏢 Địa chỉ: Thái Bình
Mã số thuế: 0100100181-009
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Phú Thái Chi Nhánh Hưng Yên
🏢 Địa chỉ: Hưng Yên
Mã số thuế: 0100368686-020
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Phú Thái - Chi Nhánh Đà Nẵng
🏢 Địa chỉ: Đà Nẵng
Mã số thuế: 0100368686-015
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thái Bình Chi Nhánh Hoàng Thành
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0100778153-003
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thái Bình Chi Nhánh Hoàng Mai
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0100778153-002
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Phú Thái Chi Nhánh Vĩnh Yên
🏢 Địa chỉ: Vĩnh Phúc
Mã số thuế: 0100368686-018
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Trung Nguyên - Chi Nhánh Đắk Lắk
🏢 Địa chỉ: Đắk Lắk
Mã số thuế: 0304324655-009
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Trung Nguyên - Chi Nhánh Hà Nội
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0304324655-003
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Trung Thuỷ - Chi Nhánh Hà Nội
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0302564235-002
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đông Á Thái Nguyên
🏢 Địa chỉ: Thái Nguyên
Mã số thuế: 5700379110-001
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thái Bình Chi Nhánh Long Biên
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0100778153-004
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thái Tuấn - Chi Nhánh Hà Nội
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0301455459-001
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Phú Thái - Chi Nhánh Hạ Long
🏢 Địa chỉ: Quảng Ninh
Mã số thuế: 0100368686-013
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn DHT - Chi Nhánh TP. Hải Dương
🏢 Địa chỉ: Hải Dương
Mã số thuế: 0107359761-004
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hoa Sen - Chi Nhánh Hải Dương
🏢 Địa chỉ: Hải Dương
Mã số thuế: 3700381324-147
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Mai Linh - Chi Nhánh Bình Dương
🏢 Địa chỉ: Bình Dương
Mã số thuế: 0300938037-025
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hòa Bình Minh - Chi Nhánh Thái Nguyên
🏢 Địa chỉ: Thái Nguyên
Mã số thuế: 2600858788-005
Tìm gần giống
🔎 Search more