logo

Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật & XD Tây Đô

🏢 Địa chỉ:
Mã số thuế: 0311716702
Điện thoại:
Ngành nghề
 • In ấn
 • Xây dựng nhà các loại
 • Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
 • Xây dựng công trình công ích
 • Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác
 • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
 • Bán buôn tổng hợp
 • Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
 • Vận tải hành khách đường sắt
 • Vận tải hàng hóa đường sắt
 • Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)
 • Vận tải hành khách đường bộ khác
 • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
 • Vận tải hành khách ven biển và viễn dương
 • Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương
 • Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
 • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
 • Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác
Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật & XD Tây Đô
🏢 Địa chỉ: Thanh Hóa
Mã số thuế: 0311716702
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD & Kỹ Thuật Đông Đô
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0106651957
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Hạ Tầng & Đô Thị Tây Hồ
🏢 Địa chỉ: Thừa Thiên Huế
Mã số thuế: 3301342891
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Kỹ Thuật TM XD Tây Đô
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313267851
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TK & XD Tây Đô
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0303811818
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Kỹ Thuật Thành Đô
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313060656
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM & DV Kỹ Thuật Viễn Thông Thành Đô
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0309556106
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD & TM Tây Đô
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0104286924
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD PT Tây Đô
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0104964954
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Thành Đô
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0105558867
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD PT XNK Tây Đô
🏢 Địa chỉ: Cần Thơ
Mã số thuế: 1801642804
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM & Kỹ Thuật Thủ Đô
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0102551260
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XD & TM Tây Đô
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0101622494
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn XD & TM Tây Đô
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0105521592
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Giám Sát & XD Tây Đô
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0107656387
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & XD Công Trình Tây Đô
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0101413701
Tìm gần giống
VPĐD Số 2 Công Ty Cổ Phần TM & XD Tây Đô
🏢 Địa chỉ: Thanh Hóa
Mã số thuế: 2800786996-002
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TV ĐT XD Sao Vàng Tây Đô
🏢 Địa chỉ: Cần Thơ
Mã số thuế: 1801621988
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển & XD Tây Đô
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0104040215
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD & Du Lịch Quốc Tế Tây Đô
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0106100759
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TV TK Kiến Trúc XD Tây Đô
🏢 Địa chỉ: Hậu Giang
Mã số thuế: 6300141041
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần ĐT XD Bắc Phương Nam Tây Đô
🏢 Địa chỉ: Cần Thơ
Mã số thuế: 1801466838
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Xây Dựng Qua Tra Do
🏢 Địa chỉ: Đà Nẵng
Mã số thuế: 0401344336
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XD & Nội Thất Tân Tây Đô
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0102158941
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Kiến Trúc & XD Nam Tây Đô
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0105023974
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần SX Kỹ Thuật TM Tây Nam
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313748629
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Công Nghệ Tây Nam
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0316289282
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Hạ Tầng Kỹ Thuật Tây Trường Sơn
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0304841653
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật & Kiểm Định Xây Dựng Tây Á
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0311109458
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Xây Dựng Công Trình Đông Tây
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305571110
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XD & TM Tây Đô 66
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312667511
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật & XD Kỷ Nguyên
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314087996
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Kỹ Thuật & TM Đỗ Nguyên
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312725650
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Đồ Họa Thế Hệ Kế Tiếp
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0311070313
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Kỹ Thuật Đo Đạc Phú Cường
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0304817227
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật & XD Ktc
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314078416
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật & XD Handong
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0311380280
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Đo Lường Khí Hóa Dầu Việt Nam
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313574309
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật & XD Kiến Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312054106
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM Kỹ Thuật & XD Vinatech
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0316534061
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần PT Kỹ Thuật XD Lookone
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315230705
Tìm gần giống
🔎 Search more