logo

Công Ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp Thương Mại Hà Tây

🏢 Địa chỉ: Liền kề 28/2 đường Ngô Thì Nhậm, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Hà Nội
Mã số thuế: 0107283512
Điện thoại: 0912641958
Ngành nghề
 • Sản xuất sắt, thép, gang
 • Sản xuất kim loại quý và kim loại màu
 • Đúc sắt, thép
 • Đúc kim loại màu
 • Sản xuất các cấu kiện kim loại
 • Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại
 • Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại
 • Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
 • Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng
 • Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu
 • Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
 • Bán buôn thực phẩm
 • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
 • Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
 • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
 • Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
 • Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
 • Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh
 • Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu động hoặc tại chợ
 • Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)
 • Vận tải hành khách đường bộ khác
 • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
 • Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
 • Bốc xếp hàng hóa
 • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
 • Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển
 • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
Công Ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp Hà Tây
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0500232288
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Tổng Hợp I Hà Tây
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0500234285
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Vật Tư Tổng Hợp Long Hải
🏢 Địa chỉ: Hải Dương
Mã số thuế: 0800380978
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Vật Tư Tổng Hợp Anh Phúc
🏢 Địa chỉ: Hải Dương
Mã số thuế: 0800939060
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Tổng Hợp Sơn Tây
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0500428918
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Tổng Hợp Miền Tây
🏢 Địa chỉ: Tiền Giang
Mã số thuế: 1201113460
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp Hà Phong
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0201575135-001
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp Tây Bắc
🏢 Địa chỉ: Phú Thọ
Mã số thuế: 2600407464
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp Hà Nội
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0101262611
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp Hưng Hà
🏢 Địa chỉ: Thái Bình
Mã số thuế: 1000330962
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp Hà Phong
🏢 Địa chỉ: Hải Phòng
Mã số thuế: 0201575135
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp & XD Hải Hà
🏢 Địa chỉ: Thanh Hóa
Mã số thuế: 2800537608
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Tổng Hợp Hồng Hà
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0106146714
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Tổng Hợp Hạ Lang
🏢 Địa chỉ: Cao Bằng
Mã số thuế: 4800104037
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Tổng Hợp Linh Hà
🏢 Địa chỉ: Hải Phòng
Mã số thuế: 0201719718
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Tổng Hợp Việt Hà
🏢 Địa chỉ: Thái Bình
Mã số thuế: 1000265135
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần DV TM Vật Tư Tổng Hợp Hà - Lan
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0104777961
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Tổng Hợp & DT Hà MY
🏢 Địa chỉ: Nghệ An
Mã số thuế: 2901862410
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Tổng Hợp Tú Nhung
🏢 Địa chỉ: Hà Tĩnh
Mã số thuế: 3001688306
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Vật Tư Thương Mại Hà Nội
🏢 Địa chỉ: Nghệ An
Mã số thuế: 2901636764
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Vật Tư Thương Mại XNK Hà Nội
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0108641055
Tìm gần giống
🔎 Search more