logo

Công Ty TNHH MTV Cây Xanh - Môi Trường Đô Thị Vĩnh Phúc

🏢 Địa chỉ:
Mã số thuế: 2500522022
Điện thoại: 0948014117, 0948014117
Ngành nghề
  • Thu gom rác thải không độc hại
  • Thu gom rác thải độc hại
  • Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại
  • Xử lý và tiêu hủy rác thải độc hại
Công Ty TNHH MTV Cây Xanh - Môi Trường Đô Thị Vĩnh Phúc
🏢 Địa chỉ: Vĩnh Phúc
Mã số thuế: 2500522022
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV Cây Xanh Cảnh Quan Đô Thị Phúc Trường Sơn
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314939048
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Môi Trường & DV Đô Thị Vĩnh Phúc
🏢 Địa chỉ: Vĩnh Phúc
Mã số thuế: 2500598487
Tìm gần giống
Công Ty TNHH XD & DV Môi Trường Đô Thị Vĩnh Phúc
🏢 Địa chỉ: Vĩnh Phúc
Mã số thuế: 2500580514
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM & DV Môi Trường Đô Thị Vĩnh Phúc
🏢 Địa chỉ: Vĩnh Phúc
Mã số thuế: 2500562917
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Vệ Sinh Môi Trường & DV Đô Thị Vĩnh Phúc
🏢 Địa chỉ: Vĩnh Phúc
Mã số thuế: 2500472004
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Môi Trường Cây Xanh Đô Thị - Vpt
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0105863042
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Cây Xanh Môi Trường Đô Thị Biên Hiếu
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0106873879
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Cây Xanh Môi Trường Đô Thị Nga Sơn
🏢 Địa chỉ: Thanh Hóa
Mã số thuế: 2802259064
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV Cây Xanh Đô Thị Phúc Tiến
🏢 Địa chỉ: Quảng Nam
Mã số thuế: 4001169662
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV Môi Trường Đô Thị Thủy Triều Xanh
🏢 Địa chỉ: Khánh Hòa
Mã số thuế: 4201851632
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Cây Xanh Đô Thị Đại Phúc
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315926482
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Dịch Vụ Đô Thị & Môi Trường Hạnh Phúc
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313602820
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Môi Trường Xanh Vĩnh Phúc
🏢 Địa chỉ: Vĩnh Phúc
Mã số thuế: 2500622845
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Môi Trường Xanh Vĩnh Phúc
🏢 Địa chỉ: Vĩnh Phúc
Mã số thuế: 2500645200
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Môi Trường Xanh Vĩnh Phúc
🏢 Địa chỉ: Vĩnh Phúc
Mã số thuế: 2500491737
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Môi Trường Xanh Thanh Loan Vĩnh Phúc
🏢 Địa chỉ: Vĩnh Phúc
Mã số thuế: 2500553486
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Môi Trường Công Nghiệp Xanh Vĩnh Phúc
🏢 Địa chỉ: Vĩnh Phúc
Mã số thuế: 2500503647
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV Dịch Vụ Cây Xanh Tùng Lâm Vĩnh Phúc
🏢 Địa chỉ: Vĩnh Phúc
Mã số thuế: 2500432604
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Dịch Vụ Môi Trường Đô Thị Xanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315400298
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV Môi Trường Đô Thị Xanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315859846
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Vệ Sinh Đô Thị Môi Trường Xanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314433170
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Môi Trường Đô Thị Xanh Sài Gòn
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0316575396
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Vệ Sinh Môi Trường Đô Thị Xanh Toàn Cầu
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0316878168
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Tư Vấn Giải Pháp Môi Trường Đô Thị Xanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312293601
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV Môi Trường Xanh Phúc Long
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0316180831
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư PT SX XD Môi Trường Đô Thị Xanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313739952
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV Môi Trường Đô Thị TP. Hồ Chí Minh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0300438813
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV XD TM DV Môi Trường Đô Thị Trần Lâm
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312917842
Tìm gần giống
DNTN Cây Xanh Đô Thị Trường Thành
🏢 Địa chỉ: Đồng Tháp
Mã số thuế: 1401987970
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV Cây Xanh Đô Thị Kt
🏢 Địa chỉ: Kon Tum
Mã số thuế: 6101220517
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Môi Trường Đô Thị Xanh
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0104766078
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Môi Trường Đô Thị Lộc Xanh
🏢 Địa chỉ: Đà Nẵng
Mã số thuế: 0401989285
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Xây Dựng & Môi Trường Đô Thị Xanh
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0108997220
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Đô Thị Môi Trường Xanh Bình Minh
🏢 Địa chỉ: Hải Phòng
Mã số thuế: 0201993083
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Môi Trường Xanh Đô Thị Chí Linh
🏢 Địa chỉ: Hải Dương
Mã số thuế: 0800733020
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Môi Trường Đô Thị Xanh Gia Lai
🏢 Địa chỉ: Gia Lai
Mã số thuế: 5901104204
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Môi Trường Xanh Đô Thị Hà Nội
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0108117081
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Môi Trường Đô Thị Xanh Cam Lâm
🏢 Địa chỉ: Khánh Hòa
Mã số thuế: 4201309317
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV Cây Xanh & Môi Trường Ngọc Thanh
🏢 Địa chỉ: Đà Nẵng
Mã số thuế: 0401848238
Tìm gần giống
🔎 Search more