logo

Công Ty Cổ Phần XD & Tư Vấn Quy Hoạch Thiết Kế Công Trình Nghệ An

🏢 Địa chỉ: Số 62A, đường Nguyễn Sỹ Sách, Phường Hưng Bình, TP. Vinh, Nghệ An
Mã số thuế: 2900727232
Điện thoại: 0383523373
Ngành nghề
 • Xây dựng nhà các loại
 • Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
 • Xây dựng công trình công ích
 • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
 • Phá dỡ
 • Chuẩn bị mặt bằng
 • Lắp đặt hệ thống điện
 • Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí
 • Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
 • Hoàn thiện công trình xây dựng
 • Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
 • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
 • Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
 • Hoạt động tư vấn quản lý
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế Quy Hoạch Tràng An
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314303012
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Quy Hoạch TK XD Nghệ An
🏢 Địa chỉ: Nghệ An
Mã số thuế: 2900571948
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế Công Nghệ Xây Dựng Phú An
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0309079125
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Quy Hoạch Xây Dựng Nghệ An
🏢 Địa chỉ: Nghệ An
Mã số thuế: 2901719675
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế 568 Nghệ An
🏢 Địa chỉ: Nghệ An
Mã số thuế: 2901622627
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn & XD Công Trình Nghệ An
🏢 Địa chỉ: Nghệ An
Mã số thuế: 2900582636
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế Quy Hoạch Xây Dựng Sông Hàn
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305318622
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế Công Trình Quỹ Đạo
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0304829783
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế Giám Sát & XD An Bình
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0311479240
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD & Tư Vấn Thiết Kế Phú Quý
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0108031902
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD & Tư Vấn Thiết Kế An Bình
🏢 Địa chỉ: Thái Bình
Mã số thuế: 1001012433
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế Đầu Tư & XD An Phú
🏢 Địa chỉ: Hải Phòng
Mã số thuế: 0201144883
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế Trường An
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305163489
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Khảo Sát Thiết Kế Thiên Ân
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0304317263
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế Đầu Tư Xây Dựng Nam An
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305538272
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn & XD Công Trình Đại An
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310189034
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & XD Công Trình Nghệ An
🏢 Địa chỉ: Nghệ An
Mã số thuế: 2900576992
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn & XD Công Trình Toàn An
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0105965904
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Vật Tư Thiết Bị & XD Nghệ An
🏢 Địa chỉ: Nghệ An
Mã số thuế: 2900594293
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư & XD - Nghệ An
🏢 Địa chỉ: Nghệ An
Mã số thuế: 2900776060
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn XD & Đầu Tư Nghệ An
🏢 Địa chỉ: Nghệ An
Mã số thuế: 2901677802
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn & XD Hqp Nghệ An
🏢 Địa chỉ: Nghệ An
Mã số thuế: 2901905470
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn & XD Tây Nghệ An
🏢 Địa chỉ: Nghệ An
Mã số thuế: 2901409835
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn & XD Cad Nghệ An
🏢 Địa chỉ: Nghệ An
Mã số thuế: 2901640841
Tìm gần giống
🔎 Search more