logo

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn & Đầu Tư Xây Dựng Á Châu Sài Gòn

🏢 Địa chỉ:
Mã số thuế: 0312197432
Điện thoại: 0838942987
Ngành nghề
 • In ấn
 • Dịch vụ liên quan đến in
 • Xây dựng nhà các loại
 • Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
 • Xây dựng công trình công ích
 • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
 • Phá dỡ
 • Chuẩn bị mặt bằng
 • Lắp đặt hệ thống điện
 • Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí
 • Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
 • Hoàn thiện công trình xây dựng
 • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
 • Bán buôn kim loại và quặng kim loại
 • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
 • Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
 • Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
 • Hoạt động thiết kế chuyên dụng
 • Cho thuê xe có động cơ
 • Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển
 • Đại lý du lịch
 • Điều hành tua du lịch
 • Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn & Đầu Tư Xây Dựng Á Châu Sài Gòn
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312197432
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Idcorp Sài Gòn
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313544985
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Icc Sài Gòn
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313898423
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Nhà Sài Gòn
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312254088
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn & Đầu Tư Xây Dựng Liên Việt Sài Gòn
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313679693
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Sài Gòn 3
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0309586742
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Tư Vấn Đầu Tư XNK Sài Gòn Pt
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0311324381
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Sài Gòn Trung Nam
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0309135595
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư & Quản Lý Xây Dựng Á Châu
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312100497
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế Đầu Tư Xây Dựng Á Châu
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305860391
Tìm gần giống
VPĐD Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Tư Vấn Đầu Tư XNK Sài Gòn Pt
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0311324381-001
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn & Đầu Tư Xây Dựng Á Châu
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0500587883
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Tư Vấn Sài Gòn
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0301245444
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Sài Gòn
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0302669340
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Pvv Sài Gòn
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310797089
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Vidifi Sài Gòn
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312467142
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Công Nghệ Xây Dựng Sài Gòn
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313571594
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Sài Gòn
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310442551
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Nam Long Sài Gòn
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0311376943
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Cầu Đường Sài Gòn
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310151030
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Hòa Bình Sài Gòn
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0309966991
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Việt Mỹ Sài Gòn
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0311172925
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc & Đầu Tư Xây Dựng Sài Gòn
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313291276
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Đô Thị Sài Gòn
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312175439
Tìm gần giống
VPĐD Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Vidifi Sài Gòn
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312467142-001
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Xuân Mai Sài Gòn
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314337445
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Hợp Tác & Đầu Tư Xây Dựng Sài Gòn
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313417338
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Viễn Thông Sài Gòn
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313353500
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Cầu Đường Sài Gòn
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313365915
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Hoàng Anh Sài Gòn
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314216747
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Công Nghiệp Sài Gòn
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313837558
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Bất Động Sản Sài Gòn
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313374451
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XD & Vật Liệu Xây Dựng Sài Gòn
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0303296028
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sài Gòn Á Châu
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0309554324
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & TM Sài Gòn Á Châu
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305934364
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Kiểm Định Sài Gòn Á Châu
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0308475239
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Tài Chính Sài Gòn - Á Châu
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0303889980
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & Bất Động Sản Sài Gòn Châu Á
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305091354
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK & Đầu Tư Sài Gòn Xây
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0309121296
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Sài Gòn Hi Di Co
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305868760
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Sài Gòn Việt
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0309966092
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Sài Gòn Gold
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314785567
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Sài Gòn Austar
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313889002
Tìm gần giống
🔎 Search more