logo

Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Phong Cảnh Thượng Uyển

🏢 Địa chỉ: Khu trang trại Km2 đường Đặng Xuân Bảng, Xã Nam Vân, TP. Nam Định, Nam Định
Mã số thuế: 0600338432
Điện thoại:
Ngành nghề
  • Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa
  • Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét
  • Xây dựng công trình công ích
  • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
  • Lắp đặt hệ thống điện
  • Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
  • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
  • Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
  • Kiểm tra và phân tích kỹ thuật
  • Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu
Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Phong Cảnh Thượng Uyển
🏢 Địa chỉ: Nam Định
Mã số thuế: 0600338432
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Phong Cảnh Việt Nam
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0101818169
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Phong Cảnh Á Đông
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0105849778
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Phong Cảnh An Phú
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0105879243
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Phong Cảnh Đại Thụ
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0101294250
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM & Kiến Trúc Phong Cảnh Hà Nội
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0106127013
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Phong Cảnh Mpt Việt Nam
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0106798237
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM DV Kiến Trúc Phong Cảnh Nam Định
🏢 Địa chỉ: Nam Định
Mã số thuế: 0601128741
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Kiến Trúc Cảnh Quan Thượng Uyển
🏢 Địa chỉ: Bà Rịa - Vũng Tàu
Mã số thuế: 3500852569
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Cảnh Quan Lad
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313745730
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Cảnh Quan Việt
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0311598103
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Kiến Trúc Cảnh Quan
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315033601
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Kiến Trúc Cảnh Quan Sài Gòn
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313101729
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Phong & Cộng Sự
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310194732
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế Kiến Trúc Cảnh Quan Hla
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0311860657
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Xây Dựng Tiên Phong
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310211811
Tìm gần giống
VPĐD Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Xây Dựng Tiên Phong
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310211811-001
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Phong & Cộng Sự
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310194732-001
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Kiến Trúc & XD Par
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314059893
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Quy Hoạch Kiến Trúc Kỳ Phong & Cộng Sự
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313481319
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc XD & Kiểm Định Thường Cát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0309515526
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Thương Mại Nam Quang Huy
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0311519341
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Kiến Trúc XD DV & TM Hiệp Chính Phong
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314795149
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Kiến Trúc & Nội Thất Trinh Decor
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0316760430
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Cảnh Quan Asia
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0108624204
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc & Cảnh Quan Vluxury
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0108805031
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Cảnh Quan Sinh Thái
🏢 Địa chỉ: Kiên Giang
Mã số thuế: 1702099094
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD - Kiến Trúc Cảnh Quan Xanh
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0104748167
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Cảnh Quan Thăng Long
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0104506111
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc & Cảnh Quan Green Art
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0106241622
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Cảnh Quan Cotana Green
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0105013327
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Cảnh Quan Hài Hoà
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0105196430
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Cảnh Quan Bách Thảo
🏢 Địa chỉ: Kiên Giang
Mã số thuế: 1701579429
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Cây Cảnh Thăng Long
🏢 Địa chỉ: Nam Định
Mã số thuế: 0600759857
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc & Cảnh Quan Việt Nam
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0102245753
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Cảnh Quan Nhà Việt
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0107006526
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn XD & Kiến Trúc Cảnh Quan
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0104188081
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Cảnh Quan Xanh Đô Thị
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0107431898
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Kiến Trúc Cảnh Quan Arla
🏢 Địa chỉ: Yên Bái
Mã số thuế: 5200906030
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Phong Anh
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0107908926
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tu Bổ Di Tích & Kiến Trúc Cảnh Quan
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0101906513
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc & XD Phong Vũ
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0108223869
Tìm gần giống
🔎 Search more