logo

Công Ty TNHH TM DV Tổng Hợp Tây Đô

🏢 Địa chỉ:
Mã số thuế: 0107012752
Điện thoại: 0989299444
Ngành nghề
 • Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản
 • Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn
 • Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
 • Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
 • Bán buôn thực phẩm
 • Bán buôn đồ uống
 • Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh
 • Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
 • Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
 • Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
 • Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
 • Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng
 • Dịch vụ ăn uống khác
 • Dịch vụ phục vụ đồ uống
 • Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch
 • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
Công Ty TNHH TM DV Tổng Hợp Tây Đô
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0107012752
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV Tổng Hợp Nguyên Đô
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313401088
Tìm gần giống
Công Ty TNHH DV & TM Tổng Hợp Hồng Đô
🏢 Địa chỉ: Thanh Hóa
Mã số thuế: 2802399696
Tìm gần giống
Công Ty TNHH DV & TM Tổng Hợp Hồng Đô
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0108262667
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV Tổng Hợp Thành Đô
🏢 Địa chỉ: Nghệ An
Mã số thuế: 2901955305
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM & DV Tổng Hợp Đông Đô
🏢 Địa chỉ: Nghệ An
Mã số thuế: 2901045049
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM & DV Tổng Hợp Hà Đô
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0108911417
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM & DV Tổng Hợp An Đô
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0104146275
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư TM & DV Tổng Hợp Nghĩa Đô
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0104568421
Tìm gần giống
Công Ty DV & TM Tổng Hợp Busadco - Chi Nhánh Công Ty TNHH Thoát Nước & PT Đô
🏢 Địa chỉ: Bà Rịa - Vũng Tàu
Mã số thuế: 3500614211-005
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV Tổng Hợp Đồ Uồng Thịnh Phong
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313570569
Tìm gần giống
Công Ty TNHH DV TM Tổng Hợp Tây Bắc
🏢 Địa chỉ: Thanh Hóa
Mã số thuế: 2802447798
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM & DV Tổng Hợp Tây An
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0105937456
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV Tổng Hợp Tây Vinh
🏢 Địa chỉ: TP. Vinh
Mã số thuế: 2902091545
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM Tổng Hợp & DV Sơn Tây
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0107637715
Tìm gần giống
Công Ty TNHH DV TM Tổng Hợp Tây Bắc
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0108080000
Tìm gần giống
Công Ty TNHH DV TM Tổng Hợp Đông Tây
🏢 Địa chỉ: Bà Rịa - Vũng Tàu
Mã số thuế: 3502383016
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Tổng Hợp XD TM DV Tây Bắc
🏢 Địa chỉ: Yên Bái
Mã số thuế: 5200866596
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM & DV Tổng Hợp Tây Hà SHP
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0108800259
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM & DV Tổng Hợp Sơn Tây
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0500588622
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM & DV Tổng Hợp Miền Tây
🏢 Địa chỉ: Thanh Hóa
Mã số thuế: 2802573633
Tìm gần giống
Công Ty TNHH PT & TM DV Tổng Hợp Sơn Tây
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0108026596
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV Tổng Hợp Đỗ Gia
🏢 Địa chỉ: Hải Phòng
Mã số thuế: 0201992611
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM DV Tổng Hợp Bàn Tay Việt
🏢 Địa chỉ: Cần Thơ
Mã số thuế: 1801534284
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV TM DV Tổng Hợp Đỗ Mẫn
🏢 Địa chỉ: Cần Thơ
Mã số thuế: 1801477406
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM DV Tổng Hợp Đô Thành
🏢 Địa chỉ: Điện Biên
Mã số thuế: 5600268350
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV TV Tài Chính Tổng Hợp “Tiền Trong Tay”
🏢 Địa chỉ: Quận Đống Đa
Mã số thuế: 0109554687
Tìm gần giống
Công Ty TNHH SX TM DV Tổng Hợp XNK Hữu Đức Tây Ninh
🏢 Địa chỉ: Tây Ninh
Mã số thuế: 3900312688
Tìm gần giống
Công Ty TNHH PT TM & DV Tổng Hợp Lâm An - Chi Nhánh Tây Hồ
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0107349805-004
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV Game Tây Đô
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315171792
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV Ẩm Thực Tây Đô
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314388591
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV Cơ Khí Tây Đô
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314515070
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Đầu Tư TM DV Tây Đô
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314345090
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Xây Lắp TM DV Tân Tây Đô
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315089548
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV Đầu Tư PT Tây Nam Thành Đô
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314757182
Tìm gần giống
Công Ty TNHH KD TM & Tổng Hợp Thành Đô
🏢 Địa chỉ: Vĩnh Phúc
Mã số thuế: 2500656812
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD & TM Tổng Hợp Đông Đô
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0106256805
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD & TM Tổng Hợp Kinh Đô
🏢 Địa chỉ: Nghệ An
Mã số thuế: 2900757050
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD & TM Tổng Hợp Thủ Đô
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0101273959
Tìm gần giống
Công Ty TNHH DV TM Tây Đô
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0102788291
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & TM Tổng Hợp Thành Đô
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0106770104
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM & DV Tây Đô
🏢 Địa chỉ: Hải Dương
Mã số thuế: 0800294655
Tìm gần giống
Công Ty TNHH SX TM & DV Tây Đô
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0101407024
Tìm gần giống
Công Ty TNHH DV TM DL Tây Đô
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0108143807
Tìm gần giống
Công Ty TNHH XD DV & TM Tây Đô
🏢 Địa chỉ: Bắc Ninh
Mã số thuế: 2300935907
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV TM & DV Nam Tây Đô
🏢 Địa chỉ: Cần Thơ
Mã số thuế: 1801315807
Tìm gần giống
🔎 Search more