logo

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đô Thị Sài Gòn Tây Bắc

🏢 Địa chỉ: Quốc Lộ 22, Ấp Trạm Bơm, Xã Tân Phú Trung, Huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0303097752
Điện thoại: 02837965862
Ngành nghề
 • Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa
 • Khai thác, xử lý và cung cấp nước
 • Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại
 • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
 • Chuẩn bị mặt bằng
 • Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
 • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
 • Vận tải hành khách đường bộ khác
 • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
 • Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng
 • Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
 • Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
 • Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
 • Hoạt động thiết kế chuyên dụng
 • Vệ sinh chung nhà cửa
 • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đô Thị Sài Gòn Tây Bắc
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0303097752
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đô Thị Bắc Sơn Sài Gòn
🏢 Địa chỉ: Bạc Liêu
Mã số thuế: 1900556899
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Nhà & Đô Thị Hud Sài Gòn
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305041811
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đô Thị Bến Bắc
🏢 Địa chỉ: Lạng Sơn
Mã số thuế: 4900660165
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đô Thị Phương Bắc
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0101806068
Tìm gần giống
Tổng Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đô Thị Kinh Bắc
🏢 Địa chỉ: Bắc Ninh
Mã số thuế: 2300233993
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Bắc Phương Nam Sài Gòn
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313342146
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đô Thị Bắc Miền Trung
🏢 Địa chỉ: Thanh Hóa
Mã số thuế: 2802174163
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Phần ĐT & TM Sài Gòn Tây Bắc
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0316593973
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Địa Ốc Tây Bắc
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310813686
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần ĐT PT Đô Thị Tây Bắc
🏢 Địa chỉ: Hà Giang
Mã số thuế: 5100453210
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Tây Bắc
🏢 Địa chỉ: Điện Biên
Mã số thuế: 5600192197
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Việt Tây Bắc
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0103029787
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đầu Tư Tây Bắc
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0101973982
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Miền Núi Tây Bắc
🏢 Địa chỉ: Điện Biên
Mã số thuế: 5600321727
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Tây Bắc
🏢 Địa chỉ: Sơn La
Mã số thuế: 5500527837
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Lâm Nghiệp Tây Bắc
🏢 Địa chỉ: Sơn La
Mã số thuế: 5500591014
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Nông Nghiệp Tây Bắc
🏢 Địa chỉ: Hà Giang
Mã số thuế: 5100438974
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển & XD Tây Bắc
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0104215948
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Phát Triển Đô Thị Sài Gòn - Phú Quốc
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314702930
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Phát Triển Đô Thị Sài Gòn - Hà Nội
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314656748
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Phát Triển Đô Thị Sài Gòn – Nha Trang
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314704222
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Phát Triển Môi Trường Đô Thị Sài Gòn
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315729290
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Ô Tô Tây Bắc Sài Gòn
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313291741
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần ĐT Đô Thị & DL Sài Gòn
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0316481758
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tiếp Thị Đồ Uống Sài Gòn
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313357128
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Thí Nghiệm Điện Sài Gòn Miền Tây
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313357960
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Đô Thị Nam Sài Gòn
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0302670297
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD & PT Đô Thị Sài Gòn Xanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314766807
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Môi Trường Đô Thị Xanh Sài Gòn
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0316575396
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & PT Đô Thị Sài Gòn Mới
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312500819
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Sài Gòn
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310256957
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Khu Đô Thị Mới Sài Gòn
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0304974420
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TK & XD Hạ Tầng Đô Thị Sài Gòn
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312445565
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Đô Thị Sài Gòn
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312175439
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Đô Thị Sài Gòn Việt Phố
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0311402135
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Sài Gòn Land
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314533626
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Địa Ốc Đô Thị Sài Gòn
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314493003
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Nam Sài Gòn
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0301176800
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Visalco Sài Gòn
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312525852
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đô Thị Asean
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312045341
Tìm gần giống
🔎 Search more