logo

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hoàng Triều

🏢 Địa chỉ: 316 Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305130162
Điện thoại:
Ngành nghề
 • Chuẩn bị mặt bằng
 • Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
 • Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh
 • Vận tải hành khách đường bộ khác
 • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
 • Vận tải hành khách đường thủy nội địa
 • Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
 • Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
 • Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
 • Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
 • Quảng cáo
 • Đại lý du lịch
 • Điều hành tua du lịch
 • Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
 • Đào tạo sơ cấp
 • Đào tạo trung cấp
 • Đào tạo thạc sỹ
 • Xây dựng nhà các loại
 • Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
 • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
 • Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
 • Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hoàng Triều
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305130162
Tìm gần giống
VPĐD Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hoàng Triều
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305130162-001
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & TM Hoàng Hải Triều
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0106183145
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thuận Triều
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315534005
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & PT Kim Triều
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313594908
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư & DV An Triều
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0304813737
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Việt Triều
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314326027
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng XNK Quảng Triều
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0303380953
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Đông Triều
🏢 Địa chỉ: Bà Rịa - Vũng Tàu
Mã số thuế: 3502283188
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thiên Triều
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0105785080
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & XD Nam Triệu
🏢 Địa chỉ: Hải Phòng
Mã số thuế: 0200728195
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Miên Viễn Triều
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0102779836
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & PT Tân Triều
🏢 Địa chỉ: Hậu Giang
Mã số thuế: 6300104709
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & XD Xuân Triều
🏢 Địa chỉ: Ninh Bình
Mã số thuế: 2700781909
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư & XD Tân Triệu
🏢 Địa chỉ: Thanh Hóa
Mã số thuế: 2801594207
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Phú Triệu
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0102714525
Tìm gần giống
VPĐD - Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & PT Tân Triều
🏢 Địa chỉ: Cần Thơ
Mã số thuế: 6300104709-001
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Thành Triều
🏢 Địa chỉ: Nghệ An
Mã số thuế: 2901835600
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Đông Triều
🏢 Địa chỉ: Quảng Ninh
Mã số thuế: 5701645622
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Hải Triều
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0108034893
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần SX TM & Đầu Tư Hải Triều
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0106737918
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & PT Nông Nghiệp Đông Triều
🏢 Địa chỉ: Quảng Ninh
Mã số thuế: 5700519110
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM Đầu Tư PT 18 - 2 Đông Triều
🏢 Địa chỉ: Quảng Ninh
Mã số thuế: 5700969991
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Triệu Hưng
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312214695
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Triều Cường
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314022075
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Triều Võ Petro
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314040148
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư & XD Triệu Hưng
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313242920
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Địa Ốc Triệu Phú
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313899226
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Kinh Doanh Nhà Triệu Phú
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313876162
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản Triệu Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314752339
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM - Đầu Tư - XNK Triều Hải Thái
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314715217
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Đông Hoàng
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0316078757
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hoàng Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305020321
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hoàng Phố
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305269478
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Dầu Khí Hoàng Gia
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313261465
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hoàng Bảo
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312278561
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hoàng Tháp
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0302940909
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hoàng Việt
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305330612
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hoàng Sa
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315292035
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hoàng Vy
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0309526140
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hoàng Hảo
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313380744
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hoàng Hải
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0309525757
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Hoàng Hà
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310072188
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Hoàng Việt
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0303814350
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Vũ Hoàng
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313654307
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Hoàng Sơn
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0311317112
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn & Đầu Tư Hoàng Anh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305164891
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Tín Hoàng Minh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313714901
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hoàng Bách An
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0316649506
Tìm gần giống
🔎 Search more