logo

Công Ty TNHH Nhà Hàng Ẩm Thực Cầu Đỏ

🏢 Địa chỉ:
Mã số thuế: 0313272562
Điện thoại:
Ngành nghề
  • Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn
  • Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng
  • Dịch vụ phục vụ đồ uống
Công Ty TNHH Nhà Hàng Ẩm Thực Cầu Đỏ
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313272562
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Nhà Hàng Ẩm Thực Tây Đô
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315604421
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV Nhà Hàng Ẩm Thực Tám Do
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0309801608
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Nhà Hàng Ầm Thực Hương Cau
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312515276
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Nhà Hàng Khách Sạn Ẩm Thực Vườn Cau
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313372327
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Nhà Hàng Cầu Đỏ
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314533841
Tìm gần giống
Nhà Hàng Ẩm Thực Quê
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: A030000998
Tìm gần giống
DNTN Nhà Hàng Ẩm Thực Vườn Dừa
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315546307
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Nhà Hàng Ẩm Thực 777
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313031863
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Nhà Hàng Ẩm Thực PQ
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315563341
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Nhà Hàng Ẩm Thực NS
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315527424
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Nhà Hàng Ẩm Thực Crush
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0316444555
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Nhà Hàng Ẩm Thực 343
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315286419
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Nhà Hàng Ẩm Thực Thố
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315647023
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Nhà Hàng Ẩm Thực 257
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312997478
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Nhà Hàng Ẩm Thực 41
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0316359003
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Nhà Hàng Ẩm Thực A92
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0316259640
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Nhà Hàng Ẩm Thực 286
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315701538
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Nhà Hàng Ẩm Thực 666
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0316337169
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Nhà Hàng Ẩm Thực 66
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314684801
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Nhà Hàng Ẩm Thực Nari
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315411412
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Nhà Hàng Ẩm Thực 90
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315774127
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Ẩm Thực Nhà Hàng NKS
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314434953
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Nhà Hàng Ẩm Thực Enjoy
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0316679067
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Nhà Hàng Ẩm Thực Á Đông
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315941025
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Nhà Hàng Ẩm Thực Du Miền
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312905011
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Nhà Hàng Ẩm Thực Bắc Nam
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315750750
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Nhà Hàng Ẩm Thực Anh Thư
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314093728
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Nhà Hàng Ẩm Thực Hồ Nam
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315029027
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Nhà Hàng Ẩm Thực Dì Nhàn
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0316397545
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Nhà Hàng Ẩm Thực Lai Rai
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315875206
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Nhà Hàng Ẩm Thực Cát Tường
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0316277103
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Nhà Hàng Ẩm Thực Hai Út
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314331122
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Nhà Hàng Ẩm Thực Trung Hoa
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314345083
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Nhà Hàng Ẩm Thực Hòn Đất
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315482364
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Nhà Hàng Ẩm Thực Ngọc Hà
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312476210
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Nhà Hàng Ẩm Thực Vision 28
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0316011985
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Nhà Hàng Ẩm Thực Hội Ngộ
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314580496
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Nhà Hàng Ẩm Thực Đại Dương
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313896761
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Nhà Hàng Ẩm Thực Phố Đêm
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313487857
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Nhà Hàng Ẩm Thực Tứ Hải
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0316578823
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Nhà Hàng Ẩm Thực Vika SG
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315634909
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Nhà Hàng Ẩm Thực Đất Việt
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312338651
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Nhà Hàng Ẩm Thực Gà Nòi
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315829859
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Nhà Hàng Ẩm Thực Quảng Lợi
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315260040
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Nhà Hàng Ẩm Thực Vũ Béo
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315852872
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Nhà Hàng Ẩm Thực Hai Cả
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312121391
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Nhà Hàng Ẩm Thực Trâu Nướng
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314755964
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Nhà Hàng Ẩm Thực Huỳnh Đức
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0316060037
Tìm gần giống
🔎 Search more