logo

Công Ty Cổ Phần Phân Bón Hữu Cơ Miền Trung

🏢 Địa chỉ:
Mã số thuế: 2802173762
Điện thoại: 0979549316
Ngành nghề
  • Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón
  • Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
  • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
  • Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật
Công Ty Cổ Phần Phân Bón Hữu Cơ Miền Trung
🏢 Địa chỉ: Thanh Hóa
Mã số thuế: 2802173762
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Cơ Nam Miền Trung
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0316541164
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Phân Bón Bắc Miền Trung
🏢 Địa chỉ: Hà Tĩnh
Mã số thuế: 3002074362
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Phân Bón Hóa Mỹ - Chi Nhánh Miền Trung
🏢 Địa chỉ: Phú Yên
Mã số thuế: 3501872046-002
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Phân Bón Hữu Cơ Miền Nam
🏢 Địa chỉ: Sóc Trăng
Mã số thuế: 2200719691
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Chí Hữu Trung
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315603788
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Delta Miền Trung
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310873300
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Bao Bì Miền Trung
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305730667
Tìm gần giống
VPĐD Công Ty Cổ Phần Delta Miền Trung
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310873300-001
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Nông Trại Miền Trung
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313803453
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Miền Trung
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0316614895
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Năng Lượng Miền Trung
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314100848
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Giày Da Miền Trung
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313663862
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần ĐT TM DL Miền Trung
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315711085
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Quỹ Tam Long Miền Trung
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0316575420
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD & Đầu Tư Miền Trung
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 3400373918
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM DV Cơ Khí XD Miền Trung
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0309929982
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Mai Linh Miền Trung
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0400382219-002
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần TM DV Cơ Khí XD Miền Trung
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0309929982-001
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư & XD Miền Trung
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0303951205
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XD & PT Nam Miền Trung
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313121394
Tìm gần giống
VPĐD Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Công Nghệ Miền Trung
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0401548869-001
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần XNK Thủy Sản Miền Trung
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0400100778-005
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đấu Giá Bình Minh Miền Trung
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0107253275-001
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Phân Bón Miền Trung
🏢 Địa chỉ: Bình Định
Mã số thuế: 4101482237
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV Phân Bón Nam Miền Trung
🏢 Địa chỉ: Đà Nẵng
Mã số thuế: 0401816010
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV Phân Phối Hữu Toàn Miền Trung
🏢 Địa chỉ: Đà Nẵng
Mã số thuế: 0401730317
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Lê Phan Miền Trung
🏢 Địa chỉ: Đà Nẵng
Mã số thuế: 0400518036
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Miền Trung
🏢 Địa chỉ: Đà Nẵng
Mã số thuế: 0400528732
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Bánh Miền Trung
🏢 Địa chỉ: Đà Nẵng
Mã số thuế: 0401543902
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Gemadept Miền Trung
🏢 Địa chỉ: Quận Hải Châu
Mã số thuế: 0402089311
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Patec Miền Trung
🏢 Địa chỉ: Bình Định
Mã số thuế: 4101591451
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Kozan Miền Trung
🏢 Địa chỉ: Đà Nẵng
Mã số thuế: 0401772500
Tìm gần giống
Tổng Công Ty Cổ Phần Miền Trung
🏢 Địa chỉ: Thanh Hóa
Mã số thuế: 2800976203
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần PVG Miền Trung
🏢 Địa chỉ: Đà Nẵng
Mã số thuế: 0401911666
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Nhựa Miền Trung
🏢 Địa chỉ: Quảng Nam
Mã số thuế: 4000933719
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Khánh Miền Trung
🏢 Địa chỉ: Đà Nẵng
Mã số thuế: 0401907589
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Etc Miền Trung
🏢 Địa chỉ: Thanh Hóa
Mã số thuế: 2801952036
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Celia Miền Trung
🏢 Địa chỉ: Đà Nẵng
Mã số thuế: 0401859416
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Incotec Miền Trung
🏢 Địa chỉ: Thừa Thiên Huế
Mã số thuế: 3301329259
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Cs Miền Trung
🏢 Địa chỉ: Hà Tĩnh
Mã số thuế: 3000782338
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Constrexim Miền Trung
🏢 Địa chỉ: Đà Nẵng
Mã số thuế: 0400596411
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần CONECO Miền Trung
🏢 Địa chỉ: Hà Tĩnh
Mã số thuế: 3000416317
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tdjavitex Miền Trung
🏢 Địa chỉ: Thanh Hóa
Mã số thuế: 2802594175
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần HAWACO Miền Trung
🏢 Địa chỉ: Đà Nẵng
Mã số thuế: 0401942858
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần HCQ Miền Trung
🏢 Địa chỉ: Hà Tĩnh
Mã số thuế: 3001659288
Tìm gần giống
🔎 Search more