logo

Công Ty TNHH Tư Vấn TK XD Nhà Ngói Đỏ

🏢 Địa chỉ: 190/37 Phan Văn Trị, Phường 12, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313919472
Điện thoại:
Ngành nghề
  Công Ty TNHH Tư Vấn TK XD Nhà Ngói Đỏ
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0313919472
  Tìm gần giống
  Công Ty TNHH Tư Vấn TK XD Ngôi Nhà Việt
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0305026789
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK XD Ngôi Nhà Thông Minh
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0313304574
  Tìm gần giống
  Công Ty TNHH Tư Vấn TK XD DV Bất Động Sản Ngôi Nhà Hạnh Phúc
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0313849232
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK & XD Ngôi Nhà Xanh
  🏢 Địa chỉ: Đà Nẵng
  Mã số thuế: 0401336127
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK & XD Ngôi Nhà Mới
  🏢 Địa chỉ: Hải Dương
  Mã số thuế: 0800905463
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK & XD Ngôi Nhà Bạn
  🏢 Địa chỉ: Đà Nẵng
  Mã số thuế: 0401293699
  Tìm gần giống
  VPĐD Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK & XD Ngôi Nhà Xanh
  🏢 Địa chỉ: Đà Nẵng
  Mã số thuế: 0401336127-001
  Tìm gần giống
  Công Ty TNHH Tư Vấn TK XD Tự Do
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0303774789
  Tìm gần giống
  Công Ty TNHH Tư Vấn TK & XD Hoa Đỏ
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0312170102
  Tìm gần giống
  Công Ty TNHH Tư Vấn TK XD Tây Đô
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0310030004
  Tìm gần giống
  Công Ty TNHH Tư Vấn TK XD Đồng Đỏ
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0309259015
  Tìm gần giống
  Công Ty TNHH Tư Vấn TK XD TM Tây Đô
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0309911262
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK XD Thành Đô
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0303547602
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK XD Việt Kiến Đô
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0310664025
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thẩm Tra TK XD Thành Đô
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0312986099
  Tìm gần giống
  Công Ty TNHH Tư Vấn TK XD Tây Đô
  🏢 Địa chỉ: Vĩnh Long
  Mã số thuế: 1500439125
  Tìm gần giống
  Công Ty TNHH Tư Vấn TK & XD Thủ Đô
  🏢 Địa chỉ: Hà Nội
  Mã số thuế: 0106668855
  Tìm gần giống
  Công Ty TNHH Tư Vấn TK XD & TM Đông Đô
  🏢 Địa chỉ: Hà Nội
  Mã số thuế: 0101229999
  Tìm gần giống
  Công Ty TNHH Tư Vấn & TK XD Cánh Buồm Đỏ
  🏢 Địa chỉ: Đà Nẵng
  Mã số thuế: 0401823628
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần TK & Tư Vấn XD Thành Đô
  🏢 Địa chỉ: Nghệ An
  Mã số thuế: 2901830899
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK & XD Thành Đô
  🏢 Địa chỉ: Hà Nội
  Mã số thuế: 0103260899
  Tìm gần giống
  Công Ty TNHH Tư Vấn TK XD Kiến Trúc Đỏ
  🏢 Địa chỉ: Đà Nẵng
  Mã số thuế: 0401006697
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK & Đầu Tư XD Thủ Đô
  🏢 Địa chỉ: Hà Nội
  Mã số thuế: 0104850347
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK & Khảo Sát XD Thủ Đô
  🏢 Địa chỉ: Hà Nội
  Mã số thuế: 0106923199
  Tìm gần giống
  Chi Nhánh 1 - Công Ty TNHH Tư Vấn TK XD TM Tây Đô
  🏢 Địa chỉ: Vĩnh Long
  Mã số thuế: 0309911262-001
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần TM Tư Vấn TK & Thi Công XD Đông Đô
  🏢 Địa chỉ: Bến Tre
  Mã số thuế: 1300635965
  Tìm gần giống
  Công Ty TNHH Đầu Tư TK XD Ngôi Nhà Việt
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0313571749
  Tìm gần giống
  Công Ty TNHH Tư Vấn TK XD Ngôi Việt
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0304239784
  Tìm gần giống
  Công Ty TNHH Tư Vấn TK & Đầu Tư XD Ngôi Sao Châu Âu
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0304457736
  Tìm gần giống
  Công Ty TNHH Tư Vấn - TK XD Đô Thành
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0304198552
  Tìm gần giống
  Công Ty TNHH Tư Vấn - TK XD - Đo Đạc Phúc Đô Thành
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0307625315
  Tìm gần giống
  Công Ty TNHH Tư Vấn TK & XD Nhà 365
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0314170394
  Tìm gần giống
  Công Ty TNHH Tư Vấn TK & XD Nhà Mới
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0304134774
  Tìm gần giống
  Công Ty TNHH Tư Vấn TK XD Nhà Kiến
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0314086801
  Tìm gần giống
  Công Ty TNHH Tư Vấn TK & XD Nhà Phát
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0313220765
  Tìm gần giống
  Công Ty TNHH Tư Vấn TK XD Nhà Hd
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0313157182
  Tìm gần giống
  Công Ty TNHH TK & Tư Vấn XD Nhà Việt
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0302802144
  Tìm gần giống
  Công Ty TNHH Tư Vấn TK XD & Đo Đạc S.C.D
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0303241364
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Tư Vấn - TK XD Đô Thị
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0304321943
  Tìm gần giống
  Công Ty TNHH Tư Vấn TK XD Đo Đạc Trido
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0314203265
  Tìm gần giống
  Công Ty TNHH Đo Đạc Bản Đồ Tư Vấn TK & XD Minh Nhiên
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0313733319
  Tìm gần giống
  Công Ty TNHH Tư Vấn TK XD 23 Độ 5
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0313850728
  Tìm gần giống
  Công Ty TNHH Tư Vấn TK XD Đỗ Gia Phúc
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0313571562
  Tìm gần giống
  Công Ty TNHH Đo Đạc Bản Đồ Tư Vấn TK XD Nguyễn Trung
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0314328320
  Tìm gần giống
  Công Ty TNHH Tư Vấn TK XD & Đo Đạc Bản Đồ Nguyễn Quý
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0314717990
  Tìm gần giống
  Công Ty TNHH Tư Vấn TK XD Đo Đạc Bản Đồ Lê Nguyễn
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0310459883
  Tìm gần giống
  Công Ty TNHH Đo Đạc Tư Vấn TK XD Dcb
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0312478352
  Tìm gần giống
  🔎 Search more