logo

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Quốc Tế Phương Uyên

🏢 Địa chỉ: Số nhà 39A, Tổ 02, Đường Trường Chinh, Phường Xuân Hòa, TP. Phúc Yên, Vĩnh Phúc
Mã số thuế: 2500552482
Điện thoại: 0965150599, 0965150599
Ngành nghề
  • Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
  • Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
  • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
  • Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)
  • Vận tải hành khách đường bộ khác
  • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
  • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
  • Xây dựng nhà các loại
  • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Quốc Tế Phương Uyên
🏢 Địa chỉ: Vĩnh Phúc
Mã số thuế: 2500552482
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Quốc Tế Phương Nam
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312964715
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Quốc Tế Nam Phương
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310624745
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Đầu Tư Quốc Tế Phương Nam
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313458334
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Quốc Tế Phương Nam
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313815392
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Quốc Tế Phương Nam Land Pro
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0316285129
Tìm gần giống
Chi Nhánh 5 - Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Quốc Tế Nam Phương
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310624745-005
Tìm gần giống
Chi Nhánh 4 - Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Quốc Tế Nam Phương
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310624745-004
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Quốc Tế Phương Đông
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0103719999
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Quốc Tế Đông Phương
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0102077202
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Quốc Tế Phương Thảo
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0105949927
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM & Đầu Tư Quốc Tế Bảo Phương
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0106878771
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Quốc Tế Nam Phương - Chi Nhánh Vũng Tàu
🏢 Địa chỉ: Bà Rịa - Vũng Tàu
Mã số thuế: 0310624745-002
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Dầu Khí Quốc Tế Phương Đông
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312008572
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Dầu Khí Quốc Tế Phương Đông
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312008572-001
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Quốc Tế Quốc Huy Anh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312486723
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Quốc Tế Tpp
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312457384
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Quốc Tế Mik
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313859921
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Quốc Tế Tgroup
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315121350
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Quốc Tế 5S
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315195747
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Quốc Tế Owens
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315861299
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Quốc Tế Ekogreen
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314263553
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Quốc Tế VNC
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315951619
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Việt Quốc Tế
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312861283
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Quốc Tế Anpha
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313859865
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Quốc Tế Vitas
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312985899
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Quốc Tế Việt
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305873834
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Quốc Tế Lamos
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314388697
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Quốc Tế Hqd
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313856462
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Quốc Tế Capital
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313503548
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Quốc Tế Hera
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315189623
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Quốc Tế Dtl
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314867844
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Giấy Quốc Tế
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0309902405
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Quốc Tế Ceo
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0304598832
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Quốc Tế Arp
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314103239
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Quốc Tế Ala
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314058272
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Quốc Tế Poseidon
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313051228
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Quốc Tế Marina
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313518784
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Quốc Tế PMG
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315664501
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Quốc Tế Ica
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314185175
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Quốc Tế Partnersix
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0316543690
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Quốc Tế Taka
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0316278308
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Quốc Tế Tav
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314511534
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Quốc Tế ST2
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0316482173
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Quốc Tế Lichi
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313488610
Tìm gần giống
🔎 Search more