logo

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Kinh Doanh & PT Đô Thị Ngôi Sao Xanh

🏢 Địa chỉ:
Mã số thuế: 0106944992
Điện thoại: 02439748888
Ngành nghề
 • Xây dựng nhà các loại
 • Xây dựng công trình công ích
 • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
 • Phá dỡ
 • Chuẩn bị mặt bằng
 • Lắp đặt hệ thống điện
 • Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí
 • Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
 • Hoàn thiện công trình xây dựng
 • Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
 • Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
 • Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư PT SX XD Môi Trường Đô Thị Xanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313739952
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & PT Đô Thị Xanh
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0101476878
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & PT Ngôi Sao Đỏ
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314742595
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Kinh Doanh Đô Thị Tân Tạo Mê Kông
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305723204
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Ngôi Sao Xanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312237565
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Đầu Tư & PT Sao Xanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314394933
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Ngôi Sao Xanh
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0108823143
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Ngôi Sao Xanh
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0102396583
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư TM & XNK Ngôi Sao Xanh
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0106313186
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư SX & TM Ngôi Sao Xanh
🏢 Địa chỉ: Hải Phòng
Mã số thuế: 0201240989
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư TM & DV Đô Thị Xanh
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0108139208
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Đô Thị Hoà Bình Xanh
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0500446875
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Đầu Tư Kinh Doanh & PT Đô Thị Sài Gòn
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314642745
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư PT SX Ngôi Sao
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313468815
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư PT SX Ngôi Sao
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313468815-001
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư & PT Đô Thị
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0301446454
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & PT Đô Thị Metro
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315015384
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & PT Đô Thị I.N.D.E
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0303075942
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & PT Đô Thị Uplands
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314971027
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & PT Bất Động Sản Ngôi Sao Châu Á
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0304750082
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & PT Đô Thị Mới C.T
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310583263
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & PT Đô Thị Phương Nam
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313989896
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & PT Đô Thị Ban Mai
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313842928
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & PT Đô Thị Trường An
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312616281
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & PT Đô Thị Huy Long
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314283461
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & PT Đô Thị Sài Gòn Mới
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312500819
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Kinh Doanh & PT Âu Lạc
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313989857
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn XD & Đầu Tư PT Kiến Trúc Đô Thị
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0301753938
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD & Tư Vấn Đầu Tư PT Đô Thị Việt Nam
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313468808
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD & Tư Vấn Đầu Tư PT Đô Thị Miền Nam
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310411514
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XD & PT Kiến Trúc Đô Thị Hoàng Gia
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310998613
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Đầu Tư Kinh Doanh & PT Đô Thị Thiên Bình
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0106196465
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Đầu Tư Kinh Doanh & PT Đô Thị An Cư
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0106885881
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & PT Ngôi Sao Sớm
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0106176701
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & PT Ngôi Sao Hoàng Gia
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0106599834
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & PT DL Ngôi Sao Việt
🏢 Địa chỉ: Lào Cai
Mã số thuế: 5300688724
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & PT TM Ngôi Sao Việt
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0105407071
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & PT Đô Thị
🏢 Địa chỉ: Bắc Ninh
Mã số thuế: 0900218714
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & PT Đô Thị
🏢 Địa chỉ: Nghệ An
Mã số thuế: 0101143861
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư & PT Đô Thị
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0103756863
Tìm gần giống
🔎 Search more