logo

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Hải Uyên

🏢 Địa chỉ: B27 Đường số 4, Phường 15, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 3400385430-003
Điện thoại:
Ngành nghề
  • Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa
  • Sản xuất sản phẩm từ plastic
  • Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Hải Uyên
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 3400385430-003
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty TNHH MTV Cơ Khí Thương Mại Hải Uyên
🏢 Địa chỉ: Bình Dương
Mã số thuế: 0311991515-003
Tìm gần giống
Chi Nhánh Củ Chi Công Ty Cổ Phần XNK Uyên Vy
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310498843-002
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Hải Kim
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0302061908-002
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Thuận Hải
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305601319-003
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Hải Hoàng Anh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0304182023-001
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần XNK Hải Dương
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0800285749-004
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần DL & TM Hải Dương Tỉnh Hải Dương
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0800009636-008
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Hàng Hải Liên Minh TP. Hải Phòng
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0200905493-001
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Điện Tử Hàng Hải TP. Hải Phòng
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0200782957-001
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đá Mài Hải Dương Tỉnh Hải Dương
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0800285844-001
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Bánh Kẹo Hải Châu
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0100114184-005
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Hải Sơn
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 3600274209-002
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần TM DV Hoàng Hải
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305124786-002
Tìm gần giống
Chi Nhánh 8 Công Ty Cổ Phần Hai Bốn Bảy
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0304043037-012
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Hàng Hải Đông Đô
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0100105253-005
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hải Yến
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0307208706-001
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần TM DV Hoàng Hải
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305124786-010
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Minh Hải
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0102233518-001
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần SAKOS - Chi Nhánh Hai Bà Trưng
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0304048003-010
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần TK XD Trường Hải
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0311742903-001
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Hàng Hải Hoàng Gia
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0201112666-002
Tìm gần giống
Chi Nhánh Số Hai Công Ty Cổ Phần Say Do
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0304398255-006
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Hải Phòng - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0201657860-002
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần DV TM Trường Hải Thịnh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310436438-001
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Quan Hùng - Hai Tí Quán
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310589297-002
Tìm gần giống
Chi Nhánh TP. Hồ Chí Minh Công Ty Cổ Phần Hàng Không Hải Âu
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 4201293113-002
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Hàng Hải - Chi Nhánh TP. Hồ Chí Minh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0200580975-002
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Bánh Kẹo Hải Hà - Chi Nhánh TP. Hồ Chí Minh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0101444379-001
Tìm gần giống
Chi Nhánh TP. Hồ Chí Minh - Công Ty Cổ Phần Hải Âu Việt Nam
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0105294967-001
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Thương Mại Hải Sản Đắc Thịnh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0311579950-002
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Thương Mại Hải Sản Đắc Thịnh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0311579950-001
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần DL DV Dầu Khí Hải Phòng
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0200131828-005
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Ô Tô Trường Hải - Chi Nhánh Trường Chinh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 3600252847-033
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Niso - Chi Nhánh 1 (133 Hai Bà Trưng)
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313505746-001
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần SX TM DV Nam Hải Foods
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0316456430-001
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp Hải Phòng
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0200121065-006
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần DV TM Trực Tuyến Thiên Hải
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312225312-001
Tìm gần giống
Chi Nhánh Thủ Đức - Công Ty Cổ Phần Ô Tô Trường Hải
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 3600252847-052
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Ô Tô Trường Hải - Chi Nhánh Gò Vấp
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 3600252847-041
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Vải Sợi Hải Nguyên - Kho Hàng
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310602011-001
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Trí Hải - Khách Sạn Lộc Hà
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0303752633-002
Tìm gần giống
Chi Nhánh Phú Nhuận - Công Ty Cổ Phần Ô Tô Trường Hải
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 3600252847-027
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Kỹ Thuật Hàng Hải
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 4200571181-001
Tìm gần giống
🔎 Search more