logo

VPĐD Công Ty TNHH Kiến Trúc Đô Thị Việt

🏢 Địa chỉ:
Mã số thuế: 0303534804-003
Điện thoại:
Ngành nghề
  • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
  • Hoạt động thiết kế chuyên dụng
VPĐD Công Ty TNHH Kiến Trúc Đô Thị Việt
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0303534804-002
Tìm gần giống
VPĐD Công Ty TNHH Kiến Trúc Đô Thị Việt
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0303534804-003
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Kiến Trúc Đô Thị Việt
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0303534804
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty TNHH Kiến Trúc Đô Thị Việt
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0303534804-001
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Đô Thị Ngôi Sao Việt
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0303281695
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Đô Thị Việt Nam
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0106393470
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Kiến Trúc Đô Thị MK Việt Nam
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0108107679
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Đô Thị Việt Nam
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0101380887
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD & TK Kiến Trúc Đô Thị Việt Nam
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0101404369
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Kiến Trúc Đô Thị Việt Nam
🏢 Địa chỉ: Thái Nguyên
Mã số thuế: 4600937761
Tìm gần giống
VPĐD Công Ty Cổ Phần Đô Thị Việt
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0309949467-001
Tìm gần giống
VPĐD Công Ty TNHH Kiến Trúc Rồng Việt
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0303073688-001
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Đo Đạc Bản Đồ & Kiến Trúc Xây Dựng Nam Việt
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0302131626
Tìm gần giống
VPĐD Công Ty Cổ Phần Đầu Tư - Kiến Trúc - XD Phố Việt
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0307226800-001
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Quy Hoạch Đô Thị Kiến Tạo Việt
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315554594
Tìm gần giống
VPĐD Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Kiến Trúc Xây Dựng Bách Việt
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0301442756-001
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Kiến Tạo Đô Thị Việt
🏢 Địa chỉ: Khánh Hòa
Mã số thuế: 4201617738
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TV TK Thi Công XD Kiến Trúc Việt
🏢 Địa chỉ: Hải Phòng
Mã số thuế: 0201967502
Tìm gần giống
VPĐD Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc & XD Hà Việt
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0102139321-003
Tìm gần giống
VPĐD Hà Nội - Công Ty TNHH Kiến Trúc Nội Thất & XD Việt
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0107426312-001
Tìm gần giống
VPĐD Công Ty TNHH Kiến Trúc Đỏ
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0303555593-001
Tìm gần giống
VPĐD Công Ty TNHH Kiến Trúc Triều Thị
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0303118603-001
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Kiến Trúc Đô Thị Châu Á
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0309544485
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TK XD Kiến Trúc Đô Thị Sua
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313775654
Tìm gần giống
VPĐD Công Ty Cổ Phần XD - Kiến Trúc Lá Đỏ
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0303283861-001
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Đô Thị Nam Sài Gòn
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0302670297
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Tư Vấn Kiến Trúc Đô Thị Miền Nam
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313959242
Tìm gần giống
VPĐD Công Ty TNHH Kiến Trúc Xây Dựng Nhà Thành Đô
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314663329-001
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Đầu Tư & PT Thiết Kế Kiến Trúc Đô Thị
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314992877
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Tư Vấn & Thiết Kế Kiến Trúc Đô Thị Mới
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0302634394
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Khảo Sát Tư Vấn TK XD Kiến Trúc & Đô Thị
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0302541365
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty TNHH Tư Vấn Kiến Trúc Đô Thị Miền Nam
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313959242-001
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Kiến Trúc & Đầu Tư Xây Dựng Đô Thị Hưng Phố
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0303793781
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn XD & Đầu Tư PT Kiến Trúc Đô Thị
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0301753938
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XD & PT Kiến Trúc Đô Thị Hoàng Gia
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310998613
Tìm gần giống
🔎 Search more