logo

Công Ty Cổ Phần Dầu Khí Đông Phương Tây Đô - Chi Nhánh Sóc Trăng

🏢 Địa chỉ:
Mã số thuế: 6300149298-003
Điện thoại:
Ngành nghề
  • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
  • Bán buôn kim loại và quặng kim loại
  • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
  • Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
  • Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa
  • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Dầu Khí Quốc Tế Phương Đông
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312008572-001
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Dầu Khí Đông Đô Tại TP. Hồ Chí Minh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0102293517-001
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Dầu Khí Đông Phương Tây Đô
🏢 Địa chỉ: Hậu Giang
Mã số thuế: 6300149298
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Bưu Chính Miền Tây - Chi Nhánh Sóc Trăng
🏢 Địa chỉ: Sóc Trăng
Mã số thuế: 1801280382-001
Tìm gần giống
Chi Nhánh Sóc Trăng - Công Ty Cổ Phần VT & DV DL Phương Trang
🏢 Địa chỉ: Sóc Trăng
Mã số thuế: 0302778188-031
Tìm gần giống
Chi Nhánh Xăng Dấu Kinh Ba Công Ty Cổ Phần TM - DL Sóc Trăng
🏢 Địa chỉ: Sóc Trăng
Mã số thuế: 2200218800-006
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & TM Phương Trang
🏢 Địa chỉ: Hải Phòng
Mã số thuế: 0200659791-001
Tìm gần giống
Chi Nhánh Đồng Tháp Công Ty Cổ Phần VT & DV DL Phương Trang
🏢 Địa chỉ: Đồng Tháp
Mã số thuế: 0302778188-033
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Tây Đô
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310057415-001
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng & Đô Thị Dầu Khí
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305284081-001
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Đông Đô
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0104035173-002
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Dầu Khí TP. Hà Nội
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0102025250-001
Tìm gần giống
🔎 Search more