logo

Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Chiếu Sáng Đô Thị Kiên Giang

🏢 Địa chỉ:
Mã số thuế: 1702031603
Điện thoại: 0919131821
Ngành nghề
 • Xây dựng nhà các loại
 • Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
 • Xây dựng công trình công ích
 • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
 • Phá dỡ
 • Chuẩn bị mặt bằng
 • Lắp đặt hệ thống điện
 • Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí
 • Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
 • Hoàn thiện công trình xây dựng
 • Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
 • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
 • Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đô Thị Kiên Giang
🏢 Địa chỉ: Kiên Giang
Mã số thuế: 1701353245
Tìm gần giống
Công Ty TNHH SX TM Thiết Bị Điện & Chiếu Sáng Đô Thị Miền Nam
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0309987399
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Chiếu Sáng Đô Thị Công Nghiệp
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314528513
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Điện - Chiếu Sáng Auri
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0316221527
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Chiếu Sáng Đô Thị TP. Hồ Chí Minh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315751088
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Điện Chiếu Sáng Sen Việt
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0316610964
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Giải Pháp & Thiết Bị Chiếu Sáng Vi Light
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314650714
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Trụ Đèn Chiếu Sáng Đô Thị Số 1
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315163008
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Chiếu Sáng Ánh Sao Sài Gòn
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0311679673
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV Chiếu Sáng & Thiết Bị Đô Thị
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0101542866
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Chiếu Sáng & Thiết Bị Đô Thị - Nova
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0108770607
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV Chiếu Sáng & Thiết Bị Đô Thị
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0100106024
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Chiếu Sáng & Thiết Bị Đô Thị Phúc Nguyên
🏢 Địa chỉ: Đà Nẵng
Mã số thuế: 0401656448
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Chiếu Sáng Đô Thị Hoàng Gia
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0103912343
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Chiếu Sáng Trafuco
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0107000387
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Chiếu Sáng Aladdin
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0109024915
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Chiếu Sáng PG
🏢 Địa chỉ: Hải Phòng
Mã số thuế: 0200652161
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Chiếu Sáng 24H
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0106870067
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Chiếu Sáng MH
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0106826036
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Chiếu Sáng Vinalight
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0107417438
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Chiếu Sáng Ánh Sao
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0305090826
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Điện Chiếu Sáng Vking
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0108192730
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Chiếu Sáng Quang Ngọc
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0107731073
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Chiếu Sáng Thiên Tân
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0104721976
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Chiếu Sáng JK Led
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0108649590
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Chiếu Sáng TKD Toàn Cầu
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0106707769
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Chiếu Sáng & Thiết Bị Toàn Bộ Kk
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0102353029
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Điện Chiếu Sáng Vân Duy
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0104314988
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Chiếu Sáng Ánh Sao Mêkông
🏢 Địa chỉ: Cần Thơ
Mã số thuế: 1801298580
Tìm gần giống
🔎 Search more