logo

Công Ty Cổ Phần Sài Gòn Đầu Tư Kỹ Thuật Xây Dựng

🏢 Địa chỉ:
Mã số thuế: 0303187903
Điện thoại:
Ngành nghề
  Công Ty Cổ Phần Sài Gòn Đầu Tư Kỹ Thuật Xây Dựng
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0303187903
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Kỹ Thuật Đại Dũng
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0313398036
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Kỹ Thuật Xây Dựng Quang Dũng
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0312607431
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & Kỹ Thuật Sài Gòn
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0309709722
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc - Kỹ Thuật Xây Dựng Sài Gòn
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0313697501
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Khí Kỹ Thuật Sài Gòn
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0313093690
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Hạ Tầng Kỹ Thuật Sài Gòn - Pidi
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0310001123
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Sài Gòn
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0302669340
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Kỹ Thuật Sài Gòn
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0312209127
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Pvv Sài Gòn
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0310797089
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Sài Gòn Austar
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0313889002
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Sài Gòn Tower
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0313322968
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Vidifi Sài Gòn
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0312467142
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Idcorp Sài Gòn
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0313544985
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Hòa Bình Sài Gòn
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0309966991
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Việt Mỹ Sài Gòn
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0311172925
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Icc Sài Gòn
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0313898423
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Nhà Sài Gòn
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0312254088
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Xuân Mai Sài Gòn
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0314337445
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Hợp Tác & Đầu Tư Xây Dựng Sài Gòn
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0313417338
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Sài Gòn 3
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0309586742
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc & Đầu Tư Xây Dựng Sài Gòn
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0313291276
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Đô Thị Sài Gòn
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0312175439
  Tìm gần giống
  VPĐD Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Vidifi Sài Gòn
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0312467142-001
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Viễn Thông Sài Gòn
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0313353500
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Cầu Đường Sài Gòn
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0313365915
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Hoàng Anh Sài Gòn
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0314216747
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Công Nghiệp Sài Gòn
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0313837558
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Tư Vấn & Đầu Tư Xây Dựng Liên Việt Sài Gòn
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0313679693
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Tư Vấn & Đầu Tư Xây Dựng Á Châu Sài Gòn
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0312197432
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Tư Vấn Đầu Tư XNK Sài Gòn Pt
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0311324381
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Sài Gòn Trung Nam
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0309135595
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Đầu Tư & PT Sài Gòn Cường Thịnh
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0313365400
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Bất Động Sản Sài Gòn
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0313374451
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XD & Vật Liệu Xây Dựng Sài Gòn
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0303296028
  Tìm gần giống
  VPĐD Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Tư Vấn Đầu Tư XNK Sài Gòn Pt
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0311324381-001
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Kỹ Thuật Đông Dương
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0311314023
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Kỹ Thuật Hòa Phát
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0309425456
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Kỹ Thuật Xây Dựng Hồng Phúc
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0316217496
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Kỹ Thuật Bách Việt
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0310461466
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Kỹ Thuật Việt Long
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0313207919
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư & Kỹ Thuật Xây Dựng Đông Á
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0310140430
  Tìm gần giống
  🔎 Search more