logo

Công Ty TNHH Tư Vấn & XD An Phát Thủ Đô

🏢 Địa chỉ:
Mã số thuế: 0107438413
Điện thoại:
Ngành nghề
 • Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
 • Xây dựng công trình công ích
 • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
 • Phá dỡ
 • Chuẩn bị mặt bằng
 • Lắp đặt hệ thống điện
 • Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí
 • Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
 • Hoàn thiện công trình xây dựng
 • Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
 • Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
 • Hoạt động thiết kế chuyên dụng
 • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
Công Ty TNHH Tư Vấn & XD An Phát Thủ Đô
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0107438413
Tìm gần giống
VPĐD Công Ty TNHH Tư Vấn & XD An Phát Thủ Đô
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0107438413-001
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Tư Vấn TK & XD Thủ Đô
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0106668855
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn & XD Thủ Đô
🏢 Địa chỉ: Thái Nguyên
Mã số thuế: 4600380583
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư & XD Thủ Đô
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0105942294
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư XD & TM Thủ Đô
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0105857458
Tìm gần giống
Công Ty TNHH In Ấn & Tư Vấn Giáo Dục Thủ Đô
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0106416086
Tìm gần giống
Công Ty TNHH DV TM & Tư Vấn XD Thủ Đô
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0107817820
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn XD & TM Thủ Đô
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0103701222
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn XD PT Thủ Đô
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0106086430
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK & Đầu Tư XD Thủ Đô
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0104850347
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn & XD Công Trình Thủ Đô
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0106221016
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Giám Sát & XD Thủ Đô
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0106017405
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK & Khảo Sát XD Thủ Đô
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0106923199
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Kiến Trúc & XD An Do
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0106160998
Tìm gần giống
Công Ty TNHH DV TM Tư Vấn Kiến Trúcxd & Đo Đạc Bản Đồ An Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305161869
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Đo Đạc Tư Vấn TK XD An Bình
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314623037
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Đo Đạc Tư Vấn TK XD Thịnh Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312987166
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Tư Vấn TK XD Đo Đạc Hùng Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312886545
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Tư Vấn TK XD Đo Đạc Quyền Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0311845585
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Tư Vấn TK XD Đo Đạc Phú An Hy
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314277154
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Tư Vấn Khảo Sát XD & Bản Đồ Phúc An
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314546248
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Đo Đạc Tư Vấn TK XD Nam Đại Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314122104
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV Tư Vấn TK XD Đo Đạc Thành Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0309514184
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Tư Vấn TK XD Đo Đạc Kiến Thành Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314627190
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Tư Vấn TK XD Đo Đạc Long Điền Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0309960929
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Tư Vấn TK XD Đo Đạc Hưng Thịnh Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313371549
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Tư Vấn - TK XD Phát An
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312079679
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Tư Vấn Đo Đạc TK XD Hiệp Hưng Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314755139
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư XD TM An Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314058226
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư PT XD An Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313161069
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TK XD Đo Đạc & Tư Vấn Giám Sát Thịnh Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313626839
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Tư Vấn TK & XD An Thuận Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310621920
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Tư Vấn TK XD An Phát Hưng
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313357047
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Tư Vấn TK XD Bình An Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313677671
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Tư Vấn TK XD An Thịnh Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314225639
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Tư Vấn TK XD An Hòa Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0311057009
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Tư Vấn XD TM An Long Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312652434
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư XD & Hạ Tầng An Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312398192
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư & TK XD An Nam Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305453861
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM XD DV Tư Vấn Đầu Tư KD PT Dự Án Nam Đô Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314753156
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK XD An Hưng Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310004318
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Đầu Tư XD TM & DV An Vạn Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314163100
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Tư Vấn TK XD TM An Thịnh Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314562070
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Đầu Tư XD TM & DV Vạn An Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314222211
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Phát Triển Tư Vấn TK XD An Phước
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313351077
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV Tư Vấn TK & Đầu Tư XD Kha An Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310710088
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Tư Vấn TK PT XD An Thịnh Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313319838
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Tư Vấn Khảo Sát TK XD An Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314402503
Tìm gần giống
🔎 Search more