logo

Chi Nhánh Miền Trung - Tổng Công Ty Xây Dựng Trường Sơn

🏢 Địa chỉ:
Mã số thuế: 0100512273-023
Điện thoại: 0533586163, 02333586163
Ngành nghề
  Tổng Công Ty Xây Dựng Trường Sơn - Chi Nhánh Miền Trung
  🏢 Địa chỉ: Quảng Trị
  Mã số thuế: 0100512273-023
  Tìm gần giống
  Chi Nhánh Tổng Công Ty Xây Dựng Trường Sơn
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0100512273-003
  Tìm gần giống
  Công Ty 98 - Chi Nhánh Tổng Công Ty Xây Dựng Trường Sơn
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0100512273-025
  Tìm gần giống
  Tổng Công Ty TNHH MTV Xây Dựng Số 1 - Chi Nhánh Miền Trung
  🏢 Địa chỉ: Đà Nẵng
  Mã số thuế: 0301429113-007
  Tìm gần giống
  Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Trường Sơn
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 2900445809-001
  Tìm gần giống
  Tổng Công Ty Xây Dựng Lũng Lô - Chi Nhánh Đầu Tư & XD Miền Nam
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0100779189-019
  Tìm gần giống
  Công Ty TNHH Kiểm Định & Tư Vấn Xây Dựng 3t - Chi Nhánh Miền Trung
  🏢 Địa chỉ: Thừa Thiên Huế
  Mã số thuế: 3600763231-001
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Công Trình Văn Hoá - Chi Nhánh Miền Trung
  🏢 Địa chỉ: Thừa Thiên Huế
  Mã số thuế: 0100110359-001
  Tìm gần giống
  Chi Nhánh Công Ty TNHH Xây Dựng Hoàng Hải Sơn
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0312320830-001
  Tìm gần giống
  Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Hải Sơn
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 3600274209-002
  Tìm gần giống
  Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Giao Thông Minh Sơn
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0102213582-001
  Tìm gần giống
  Chi Nhánh Công Ty TNHH Xây Dựng Trang Trí Nội Thất Mai Sơn
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0305812863-001
  Tìm gần giống
  Tổng Công Ty Xây Dựng Trường Sơn
  🏢 Địa chỉ: Hà Nội
  Mã số thuế: 0100512273
  Tìm gần giống
  Công Ty TNHH Xây Dựng Tổng Hợp Trung Sơn
  🏢 Địa chỉ: Quảng Bình
  Mã số thuế: 3101000964
  Tìm gần giống
  Công Ty TNHH Xây Dựng Tổng Hợp Trường Sơn
  🏢 Địa chỉ: Quảng Bình
  Mã số thuế: 3100162289
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Tổng Hợp Trường Sơn
  🏢 Địa chỉ: Quảng Bình
  Mã số thuế: 3100557505
  Tìm gần giống
  Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Tổng Hợp Trường Sơn
  🏢 Địa chỉ: Vĩnh Phúc
  Mã số thuế: 2500236335
  Tìm gần giống
  Chi Nhánh Công Ty Xây Dựng Hùng Sơn
  🏢 Địa chỉ: Hà Nội
  Mã số thuế: 0800244164-001
  Tìm gần giống
  Chi Nhánh Công Ty TNHH Xây Dựng Hoàng Sơn
  🏢 Địa chỉ: Đà Nẵng
  Mã số thuế: 5300208054-001
  Tìm gần giống
  Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Hải Sơn
  🏢 Địa chỉ: Hà Nội
  Mã số thuế: 3600274209-001
  Tìm gần giống
  Công Ty TNHH Xây Dựng Hùng Yến - Chi Nhánh Kỳ Sơn
  🏢 Địa chỉ: Hòa Bình
  Mã số thuế: 5400216612-002
  Tìm gần giống
  Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Xây Dựng Thiên Sơn
  🏢 Địa chỉ: Nghệ An
  Mã số thuế: 3001261289-002
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Kiều Lê - Chi Nhánh Bỉm Sơn
  🏢 Địa chỉ: Thanh Hóa
  Mã số thuế: 0101843197-002
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thuỷ Lợi 1 - Chi Nhánh Lạng Sơn
  🏢 Địa chỉ: Cao Bằng
  Mã số thuế: 4900225370-009
  Tìm gần giống
  🔎 Search more