logo

Công Ty TNHH Thiết Bị XD & Chiếu Sáng Đô Thị Tấn Phát

🏢 Địa chỉ:
Mã số thuế: 0101168023
Điện thoại: 0435120363, 0435120363, 02435120363
Ngành nghề
 • Sản xuất sản phẩm từ plastic
 • Sản xuất sắt, thép, gang
 • Sản xuất các cấu kiện kim loại
 • Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại
 • Phá dỡ
 • Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
 • Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
 • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
 • Bán buôn kim loại và quặng kim loại
 • Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển
 • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
 • Xây dựng nhà các loại
 • Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
 • Xây dựng công trình công ích
 • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
 • Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
Công Ty TNHH SX TM Thiết Bị Điện & Chiếu Sáng Đô Thị Miền Nam
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0309987399
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV Chiếu Sáng & Thiết Bị Đô Thị
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0101542866
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Chiếu Sáng & Thiết Bị Đô Thị - Nova
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0108770607
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV Chiếu Sáng & Thiết Bị Đô Thị
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0100106024
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Chiếu Sáng & Thiết Bị Đô Thị Phúc Nguyên
🏢 Địa chỉ: Đà Nẵng
Mã số thuế: 0401656448
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Thiết Bị Chiếu Sáng Kim Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0316021447
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Thiết Bị Chiếu Sáng Huy Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314879487
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Thiết Bị Chiếu Sáng Phúc Thuận Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0316515414
Tìm gần giống
Công Ty TNHH XNK TM Thiết Bị Chiếu Sáng Hoa Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314729869
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Thương Mại Thiết Bị Điện & Chiếu Sáng Hoàng Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312666998
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Thiết Bị Thí Nghiệm Tân Minh Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313868637
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Thiết Bị Điện & Chiếu Sáng An Phát
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0107335841
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Đo Lường Tân Phát
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0105170954
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Thiết Bị & XD Tân Phát
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0104590113
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Chiếu Sáng Thiên Tân
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0104721976
Tìm gần giống
Công Ty TNHH XD DV Thiết Bị & Chiếu Sáng Golf Việt Nam
🏢 Địa chỉ: Hải Phòng
Mã số thuế: 0201911588
Tìm gần giống
Công Ty TNHH XD SX TM Chiếu Sáng Trí Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312285287
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Thiết Bị Tân Tam Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313681131
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Thiết Bị Điện Tấn Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313857152
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Thiết Bị Đo Lường Đại Lộc Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314505555
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Đo Đạc – TK XD Sang Hùng Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314481488
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Tân Hồng Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315400322
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Thiết Bị Thương Mại Tấn Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313695790
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Thiết Bị Điện Tân Đồng Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313454869
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Thiết Bị VLXD Tân Lộc Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315337215
Tìm gần giống
🔎 Search more