logo

Công Ty TNHH TM & DV Môi Trường Xanh Đô Thị Lam Sơn

🏢 Địa chỉ:
Mã số thuế: 2802427223
Điện thoại:
Ngành nghề
 • Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa
 • Thoát nước và xử lý nước thải
 • Thu gom rác thải không độc hại
 • Thu gom rác thải độc hại
 • Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại
 • Xử lý và tiêu hủy rác thải độc hại
 • Tái chế phế liệu
 • Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác
 • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
 • Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển
 • Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan
Công Ty TNHH TM & DV Môi Trường Xanh Đô Thị Lam Sơn
🏢 Địa chỉ: Thanh Hóa
Mã số thuế: 2802427223
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV Môi Trường Đô Thị Xanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315859846
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV XD TM DV Môi Trường Đô Thị Trần Lâm
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312917842
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV Công Nghệ Môi Trường Đô Thị Xanh
🏢 Địa chỉ: Lâm Đồng
Mã số thuế: 5800656946
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Cây Xanh Môi Trường Đô Thị Nga Sơn
🏢 Địa chỉ: Thanh Hóa
Mã số thuế: 2802259064
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Môi Trường Đô Thị & DV DL Sầm Sơn
🏢 Địa chỉ: Thanh Hóa
Mã số thuế: 2800518080
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV Môi Trường Đô Thị GK
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0309561561
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV Môi Trường Đô Thị Sài Gòn
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314526869
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Môi Trường Đô Thị Xanh Cam Lâm
🏢 Địa chỉ: Khánh Hòa
Mã số thuế: 4201309317
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM & DV Môi Trường Đô Thị Vĩnh Phúc
🏢 Địa chỉ: Vĩnh Phúc
Mã số thuế: 2500562917
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM & DV Môi Trường Đô Thị Bắc Giang
🏢 Địa chỉ: Bắc Giang
Mã số thuế: 2400815145
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Môi Trường Đô Thị & DV TM Nghệ An
🏢 Địa chỉ: Nghệ An
Mã số thuế: 2901978334
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM & DV Môi Trường Đô Thị Thăng Long
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0101640214
Tìm gần giống
Công Ty TNHH DV Đô Thị Môi Trường TM Phát Vĩnh Lộc
🏢 Địa chỉ: Thanh Hóa
Mã số thuế: 2802654875
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Môi Trường Đô Thị & DV TM Mỹ Hào
🏢 Địa chỉ: Hưng Yên
Mã số thuế: 0900289641
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM DV Môi Trường Đô Thị Hà Nội
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0104298951
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV Cây Xanh Cảnh Quan Đô Thị Phúc Trường Sơn
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314939048
Tìm gần giống
Công Ty TNHH DV TM Diệt Mối Trường Sơn
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313464874
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM & DV Môi Trường Thái Sơn
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315872614
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Môi Trường Xanh Lam Sơn
🏢 Địa chỉ: Hải Phòng
Mã số thuế: 0201930816
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Môi Trường Đô Thị Từ Sơn
🏢 Địa chỉ: Bắc Ninh
Mã số thuế: 2300206799
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Môi Trường Đô Thị Lạng Sơn
🏢 Địa chỉ: Lạng Sơn
Mã số thuế: 4900873653
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Môi Trường Đô Thị Lạc Sơn
🏢 Địa chỉ: Hòa Bình
Mã số thuế: 5400509785
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Môi Trường Đô Thị Sóc Sơn
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0107461250
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Đô Thị Môi Trường Tnt Khánh Sơn
🏢 Địa chỉ: Khánh Hòa
Mã số thuế: 4201682744
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Vệ Sinh Môi Trường Đô Thị Lương Sơn
🏢 Địa chỉ: Hòa Bình
Mã số thuế: 5400330033
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư TM & Môi Trường Xanh My Sơn
🏢 Địa chỉ: Hải Phòng
Mã số thuế: 0201307263
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM & DV SX Đồ Gỗ Trường Sơn
🏢 Địa chỉ: Quảng Nam
Mã số thuế: 4000850452
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Dịch Vụ Môi Trường Đô Thị Xanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315400298
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Vệ Sinh Đô Thị Môi Trường Xanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314433170
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Môi Trường Đô Thị Xanh Sài Gòn
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0316575396
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Vệ Sinh Môi Trường Đô Thị Xanh Toàn Cầu
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0316878168
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Tư Vấn Giải Pháp Môi Trường Đô Thị Xanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312293601
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư PT SX XD Môi Trường Đô Thị Xanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313739952
Tìm gần giống
HTX TM - DV Môi Trường Xanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315899038
Tìm gần giống
Công Ty TNHH DV - TM - XD Đô Thị Xanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315899327
Tìm gần giống
Công Ty TNHH SX TM DV XNK Đô Thị Xanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310501567
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV Cây Xanh Đô Thị 368
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315316952
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV Quảng Cáo Đô Thị Xanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313551358
Tìm gần giống
Công Ty TNHH SX DV TM Môi Trường Xanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0301822388
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM & DV VSCN Môi Trường Xanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314539508
Tìm gần giống
🔎 Search more