logo

Công Ty TNHH Đá Hoa Cương Lâm Thanh

🏢 Địa chỉ: Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314936833
Điện thoại:
Ngành nghề
 • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
 • Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến
 • Bán buôn xi măng
 • Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi
 • Bán buôn kính xây dựng
 • Bán buôn sơn, vécni
 • Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh
 • Bán buôn đồ ngũ kim
 • Vận tải hành khách đường bộ khác
 • Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh
 • Vận tải hành khách đường bộ khác chưa được phân vào đâu
 • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
 • Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng
 • Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng)
 • Vận tải hàng hóa bằng xe có động cơ loại khác
 • Vận tải hàng hóa bằng xe thô sơ
 • Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác
 • Vận tải đường ống
Công Ty TNHH Đá Hoa Cương Lâm Thanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314936833
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Đá Hoa Cương Trường Thanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312991902
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV SX TM DV XD Đá Hoa Cương Sinh Mai Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310350646
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Đá Hoa Cương Hoàng Thành
🏢 Địa chỉ: Khánh Hòa
Mã số thuế: 4201815641
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Đá Hoa Cương Đại Thanh
🏢 Địa chỉ: Bình Dương
Mã số thuế: 3702828953
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Đá Hoa Cương Tùng Lâm
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314273431
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Xây Dựng Đá Hoa Cương Ngọc Lâm
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314313116
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Đá Hoa Cương Thanh Sang
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314595118
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Đá Hoa Cương Thành Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313565720
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Đá Hoa Cương Thành Đạt
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0311733401
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Đá Hoa Cương Thành Công
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312749771
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Đá Hoa Cương Thanh Vân
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312128365
Tìm gần giống
Công Ty TNHH XD - Đá Hoa Cương Thanh Vân
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314062984
Tìm gần giống
Công Ty TNHH XD - Đá Hoa Cương Thành Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313898984
Tìm gần giống
Công Ty TNHH ĐT XD - Đá Hoa Cương Thành Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315156882
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM - XD Đá Hoa Cương Thanh Vân
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0304887947
Tìm gần giống
VPĐD Công Ty TNHH Đá Hoa Cương Thành Đạt - Showroom Thành Đạt
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0311733401-001
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Thương Mại Đá Hoa Cương Thành Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0316305304
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Đá Hoa Cương - Cẩm Thạch Thành Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315671114
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV Đá Hoa Cương Đại Thành Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315156709
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV Sản Xuất Đá Hoa Cương Thành Đạt
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312444730
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty TNHH TM - XD Đá Hoa Cương Thanh Vân
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0304887947-002
Tìm gần giống
Chi Nhánh Tô Hiến Thành Công Ty TNHH Đá Hoa Cương Hoàng Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310074788-001
Tìm gần giống
DNTN Đá Hoa Cương Trường Thành Hưng
🏢 Địa chỉ: Đắk Nông
Mã số thuế: 6400325204
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Đá Thanh Hóa Hùng Cường
🏢 Địa chỉ: Thanh Hóa
Mã số thuế: 2802628716
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Đá Hoa Cương Thành Danh
🏢 Địa chỉ: Sóc Trăng
Mã số thuế: 2200677642
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV Đá Hoa Cương Thanh Hùng
🏢 Địa chỉ: Quảng Ngãi
Mã số thuế: 4300739832
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Xây Dựng Đá Hoa Cương Thành Đức
🏢 Địa chỉ: Bà Rịa - Vũng Tàu
Mã số thuế: 3501838895
Tìm gần giống
Công Ty TNHH SX TM XD Đá Hoa Cương Thanh Liêm
🏢 Địa chỉ: Lâm Đồng
Mã số thuế: 5800903105
Tìm gần giống
Công Ty TNHH SX TM Lâm Cường Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0303207275
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty TNHH SX TM Lâm Cường Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0303207275-001
Tìm gần giống
Cửa Hàng Tạp Hóa Phú Cường 262 Đỗ Ngọc Thạnh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: A030016351
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV Lâm Hòa Thành
🏢 Địa chỉ: Long An
Mã số thuế: 1101793942
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV Hoa Phượng Đà Thành
🏢 Địa chỉ: Đà Nẵng
Mã số thuế: 0401994944
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Vàng Bạc Đá Quý Lâm Ngọc Thanh
🏢 Địa chỉ: Đồng Nai
Mã số thuế: 3603414574
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV Văn Hoá - TM Lâm Thành
🏢 Địa chỉ: Hòa Bình
Mã số thuế: 5400332496
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Đá Hoa Cương Phú Cường
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0307791841
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Đá Hoa Cương Hòa Bình
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0316590355
Tìm gần giống
VPĐD Công Ty TNHH Đá Hoa Cương Phú Cường
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0307791841-002
Tìm gần giống
Công Ty TNHH SX KD Đá Hoa Cương Cường Thịnh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313805676
Tìm gần giống
Công Ty TNHH XD - SX Đá Hoa Cương Cường Thịnh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315102598
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Thương Mại Đá Hoa Cương Cường Thịnh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0306911320
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Đá Hoa Cương TTL
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315179872
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty TNHH Đá Hoa Cương Phú Cường
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0307791841-003
Tìm gần giống
Công Ty TNHH SX TM DV Đá Hoa Cương Cường Thịnh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315018032
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Xây Dựng Đá Hoa Cương Cường Thịnh Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315939114
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Đá Hoa Cương Hoàng Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310074788
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Đá Hoa Cương Thịnh Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313971264
Tìm gần giống
🔎 Search more