logo

Công Ty Cổ Phần Chiếu Sáng Đô Thị Hoàng Gia

🏢 Địa chỉ:
Mã số thuế: 0103912343
Điện thoại:
Ngành nghề
 • Sản xuất sắt, thép, gang
 • Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng
 • Xây dựng nhà các loại
 • Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
 • Bán buôn kim loại và quặng kim loại
 • Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
 • Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
 • Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan
 • Cổng thông tin
 • Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
 • Quảng cáo
 • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
Công Ty Cổ Phần Chiếu Sáng Đô Thị Hoàng Gia
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0103912343
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XD & PT Kiến Trúc Đô Thị Hoàng Gia
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310998613
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Đô Thị Hoàng Gia
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0106842937
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Chiếu Sáng Đô Thị Công Nghiệp
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314528513
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Chiếu Sáng Đô Thị TP. Hồ Chí Minh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315751088
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Trụ Đèn Chiếu Sáng Đô Thị Số 1
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315163008
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Điện Chiếu Sáng Lữ Gia
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312886584
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Đô Thị Mới Nguyễn Gia
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313612709
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM - TV - TK - Thi Công - XD - Công Trình Hoàng Gia
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315831329
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Chiếu Sáng & Năng Lượng Quốc Gia
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0108149527
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Nhà & Đô Thị Phú Gia
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0107945318
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Sáng Tạo Hoàng Gia
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0103291015
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đô Thị Quốc Gia
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0108033138
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đô Thị Đa Quốc Gia
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0103578956
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Cầm Đồ Đá Quý Hoàng Gia
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0108041499
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XD & Đo Đạc Hoàng Gia
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0105930122
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần ĐT PT Đô Thị Ven Biển Gia Anh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315319304
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Địa Ốc & Phát Triển Đô Thị Gia Khang
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315481096
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Đô Thị Gia Phú
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305269936
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Cơ Điện & Chiếu Sáng Đô Thị Việt Nam
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0106985692
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Chiếu Sáng Dũng Hoàng
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0108232013
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Ánh Sáng Đô Thị
🏢 Địa chỉ: Long An
Mã số thuế: 1101704276
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đô Thị Quang Sáng
🏢 Địa chỉ: Hưng Yên
Mã số thuế: 0901024140
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Môi Trường Đô Thị Gia Lâm
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0107490477
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD & PT Đô Thị Gia Hưng
🏢 Địa chỉ: Vĩnh Phúc
Mã số thuế: 2500441990
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Công Trình Đô Thị Hoàng Mai
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0104280961
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đô Thị Xanh Hoàng Nguyên Hưng
🏢 Địa chỉ: Đà Nẵng
Mã số thuế: 0401752021
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD & PT Đô Thị Hoàng Anh
🏢 Địa chỉ: Nam Định
Mã số thuế: 0600678164
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đô Thị Hoàng Hà
🏢 Địa chỉ: Hà Nam
Mã số thuế: 0700820833
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần ĐT & PT Đô Thị Hoàng Sơn
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0108232687
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Môi Trường Đô Thị Hoàng Long
🏢 Địa chỉ: Hòa Bình
Mã số thuế: 5400469275
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Hoàng Gia Thủ Đô
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0107342831
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Môi Trường Đô Thị Hoàng Nam
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0106368273
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & PT Đô Thị Hoàng Thành
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0102234790
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Môi Trường Đô Thị Gia An
🏢 Địa chỉ: Cần Thơ
Mã số thuế: 1801268427
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần ĐT XD & PT Đô Thị Hoàng Triệu Tinh
🏢 Địa chỉ: Cần Thơ
Mã số thuế: 1801605633
Tìm gần giống
🔎 Search more