logo

Công Ty Cổ Phần Điện Mặt Trời Trung Nam

🏢 Địa chỉ:
Mã số thuế: 4500614943
Điện thoại:
Ngành nghề
 • Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp
 • Trồng rừng và chăm sóc rừng cây thân gỗ
 • Trồng rừng và chăm sóc rừng họ tre
 • Trồng rừng và chăm sóc rừng khác
 • Khai thác gỗ
 • Khai thác lâm sản khác trừ gỗ
 • Khai thác, thu nhặt lâm sản khác trừ gỗ
 • Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp
 • Khai thác thủy sản biển
 • Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
 • Khai thác đá
 • Khai thác cát, sỏi
 • Khai thác đất sét
 • Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón
 • Khai thác và thu gom than bùn
 • Khai thác muối
 • Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu
 • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu thô và khí tự nhiên
 • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng khác
 • Sản xuất, truyền tải và phân phối điện
 • Sản xuất điện
 • Truyền tải và phân phối điện
 • Sản xuất khí đốt, phân phối nhiên liệu khí bằng đường ống
 • Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
 • Xây dựng công trình đường sắt
 • Xây dựng công trình đường bộ
 • Xây dựng công trình công ích
 • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
 • Phá dỡ
 • Chuẩn bị mặt bằng
 • Lắp đặt hệ thống điện
 • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
 • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng
 • Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện)
 • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày
 • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi)
 • Bán buôn máy móc, thiết bị y tế
 • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu
 • Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
 • Bán buôn than đá và nhiên liệu rắn khác
 • Bán buôn dầu thô
 • Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan
 • Bán buôn khí đốt và các sản phẩm liên quan
 • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
 • Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến
 • Bán buôn xi măng
 • Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi
 • Bán buôn kính xây dựng
 • Bán buôn sơn, vécni
 • Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh
 • Bán buôn đồ ngũ kim
 • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
 • Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp không kèm người điều khiển
 • Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng không kèm người điều khiển
 • Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính) không kèm người điều khiển
 • Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác, không kèm người điều khiển chưa được phân vào đâu
 • Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính
 • Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm
 • Cung ứng lao động tạm thời
Công Ty Cổ Phần Điện Mặt Trời Trung Nam
🏢 Địa chỉ: Ninh Thuận
Mã số thuế: 4500614943
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Điện Mặt Trời Việt Nam
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0316401304
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Epc Điện Mặt Trời Việt Nam
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314412075
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Điện Mặt Trời Systech Miền Nam
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0316262121
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Điện Mặt Trời Miền Nam
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0316024494
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Điện Mặt Trời Phương Nam
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0316194471
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Điện Năng Lượng Mặt Trời Việt Nam
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315355461
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Điện Mặt Trời Việt Nam
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0107014615
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Điện Mặt Trời Sunjn Việt Nam
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0109017523
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Điện Mặt Trời Áp Mái Việt Nam
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0108821932
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Điện Mặt Trời Cmx Re Sunseap Việt Nam
🏢 Địa chỉ: Ninh Thuận
Mã số thuế: 4500618320
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Điện Mặt Trời Nam Sài Gòn
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0316499096
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Điện Mặt Trời Miền Trung MK
🏢 Địa chỉ: Nghệ An
Mã số thuế: 2902010962
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV XNK Điện Mặt Trời Trung Nam
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0316344014
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Mặt Trời Nam
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0311034322
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Nghiên Cứu Mặt Trời Tháng Năm
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312716060
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Xăng Dầu Mặt Trời Đỏ Việt Nam
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312433834
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Năng Lượng Mặt Trời Việt Nam
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312364676
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Năng Lượng Mặt Trời Quốc Gia Việt Nam
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314515673
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD & Cơ Điện Trung Nam
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310091504
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Lạnh Trung Nam
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305728724
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn & Thiết Bị Điện Tân Trung Nam
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0311235212
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Điện Mặt Trời Trung Nam Thuận Nam
🏢 Địa chỉ: Ninh Thuận
Mã số thuế: 4500622398
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Mặt Trời Việt Nam
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0102230242
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Mặt Trời Mọc Việt Nam
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0108687483
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Mặt Trời - Đường Sắt Việt Nam
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0107468577
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Mặt Trời Phương Đông Việt Nam
🏢 Địa chỉ: Khánh Hòa
Mã số thuế: 4201802924
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Năng Lượng Mặt Trời Việt Nam
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0102629340
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Điện Trung Nam
🏢 Địa chỉ: Đồng Nai
Mã số thuế: 3603665680
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Thủy Điện Trung Nam
🏢 Địa chỉ: Lâm Đồng
Mã số thuế: 5800534680
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Điện Gió Trung Nam
🏢 Địa chỉ: Ninh Thuận
Mã số thuế: 4500457049
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thủy Điện Miền Trung Việt Nam
🏢 Địa chỉ: Thừa Thiên Huế
Mã số thuế: 2900795955
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Điện Mặt Trời Leva
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315804981
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Điện Mặt Trời Gia Thy
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315893300
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Điện Mặt Trời Sài Gòn
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315821948
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Điện Mặt Trời
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315482036
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Điện Mặt Trời Toàn Cầu
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0316498617
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Điện Mặt Trời Nguyên Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0316443840
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Điện Mặt Trời Nhật Minh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314722486
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Điện Mặt Trời
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315223024
Tìm gần giống
🔎 Search more