logo

Công Ty TNHH MTV Dịch Vụ Đô Thị Xanh

🏢 Địa chỉ: số 55 đường 66, Phường Thảo Điền, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0311850063
Điện thoại:
Ngành nghề
  • Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
  • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
  • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
  • Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt
Công Ty TNHH MTV Dịch Vụ Đô Thị Xanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0311850063
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Đô Thị Lộc Xanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310065575
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Dịch Vụ Môi Trường Đô Thị Xanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315400298
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Đô Thị Lộc Xanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310065575-001
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Dịch Vụ Đô Thị Sài Gòn Xanh
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0108150794
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Dịch Vụ Cây Xanh Đô Thị Đất Việt
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0316091099
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV Dịch Vụ Đô Thị Miền Nam
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0311482035
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Dịch Vụ Cây Xanh & Cảnh Quan Đô Thị
🏢 Địa chỉ: Khánh Hòa
Mã số thuế: 4201836296
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Dịch Vụ Cây Xanh Đô Thị Văn Cường
🏢 Địa chỉ: Đồng Nai
Mã số thuế: 3603574803
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV Dịch Vụ - Đô Thị Nguyễn PHONG
🏢 Địa chỉ: Bình Dương
Mã số thuế: 3702488048
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV Dịch Vụ & Giáo Dục Đỗ Thị
🏢 Địa chỉ: Vĩnh Phúc
Mã số thuế: 2500565643
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV Dịch Vụ Đô Thị Sơn La
🏢 Địa chỉ: Sơn La
Mã số thuế: 5500587219
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV Dịch Vụ Nhà Ở & Khu Đô Thị
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0101042990
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV Dịch Vụ Đô Thị TP. Thái Nguyên
🏢 Địa chỉ: Thái Nguyên
Mã số thuế: 4601257896
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV Dịch Vụ Công Trình Đô Thị Cai Lậy
🏢 Địa chỉ: Tiền Giang
Mã số thuế: 1201455665
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV Dịch Vụ Đảo Xanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0309939324
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV Dịch Vụ Lá Xanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314044248
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV Dịch Vụ Núi Xanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0306579497
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV Dịch Vụ Chuông Xanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0307053812
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV Dịch Vụ Thế Giới Xanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0311855470
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV Dịch Vụ Bất Động Sản Xanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0311488326
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV Dịch Vụ Thiết Kế Quảng Cáo Cánh Đồng Xanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0309394462
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV Dịch Vụ Tư Vấn Môi Trường Hải Lưu Xanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310041888
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Dịch Vụ Đo Đạc Bản Đồ Tây Nguyên Xanh
🏢 Địa chỉ: Lâm Đồng
Mã số thuế: 5801351383
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV Xây Dựng Đô Thị Xanh
🏢 Địa chỉ: Quảng Nam
Mã số thuế: 4001127006
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Số 2 Dịch Vụ Thủ Đô Xanh
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0106888836
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Môi Trường Thủ Đô Xanh
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0108178260
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV Môi Trường Đô Thị Thủy Triều Xanh
🏢 Địa chỉ: Khánh Hòa
Mã số thuế: 4201851632
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV Dịch Vụ Nhà Sạch & Xanh
🏢 Địa chỉ: Thừa Thiên Huế
Mã số thuế: 3301629541
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV Dịch Vụ Môi Trường Cẩm Phả Xanh
🏢 Địa chỉ: Quảng Ninh
Mã số thuế: 5701931415
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV Dịch Vụ Lữ Hành Hành Trình Xanh
🏢 Địa chỉ: Quảng Nam
Mã số thuế: 4000782611
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV Dịch Vụ Vệ Sinh Cầu Rồng Xanh
🏢 Địa chỉ: Đà Nẵng
Mã số thuế: 0401704035
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Dịch Vụ Đô Thị Mới
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310277273
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Dịch Vụ Truyền Thông Đô Thị
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313969106
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Đô Thị R.T.T
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312718558
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Dịch Vụ Đô Thị Quang MINH
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313995522
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Dịch Vụ Vệ Sinh Đô Thị
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314769484
Tìm gần giống
🔎 Search more