logo

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Đô Thị & PT Nhà Thái Nguyên

🏢 Địa chỉ: Tổ 22, đường Bắc Kạn, Phường Hoàng Văn Thụ, TP. Thái Nguyên, Thái Nguyên
Mã số thuế: 4600307463
Điện thoại: 02083855348
Ngành nghề
 • Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
 • Xây dựng công trình công ích
 • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
 • Phá dỡ
 • Chuẩn bị mặt bằng
 • Lắp đặt hệ thống điện
 • Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí
 • Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
 • Hoàn thiện công trình xây dựng
 • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
 • Khách sạn
 • Dịch vụ ăn uống khác
 • Hoạt động tư vấn quản lý
 • Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
 • Kiểm tra và phân tích kỹ thuật
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Đô Thị & PT Nhà Thái Nguyên
🏢 Địa chỉ: Thái Nguyên
Mã số thuế: 4600307463
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Nhà Thái Nguyên
🏢 Địa chỉ: Thái Nguyên
Mã số thuế: 4601034628
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Đô Thị Mới Nguyễn Gia
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313612709
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Nhà & Đô Thị Viễn Đông
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0102882689
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Nhà & Đô Thị Thanh Trì
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0107350825
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Đô Thị & PT Nông Thôn
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0101809703
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Đầu Tư & PT Đô Thị
🏢 Địa chỉ: Cao Bằng
Mã số thuế: 4800145033
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Nhà Ở Đô Thị Văn Giang
🏢 Địa chỉ: Hưng Yên
Mã số thuế: 0901103177
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Đô Thị Thái Nguyên
🏢 Địa chỉ: Thái Nguyên
Mã số thuế: 4601246943
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD & PT Đô Thị Thảo Nguyên
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0104665295
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng 628 Thái Nguyên
🏢 Địa chỉ: Thái Nguyên
Mã số thuế: 4601165765
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc & Lắp Dựng Nhà Thái Nguyên
🏢 Địa chỉ: Thái Nguyên
Mã số thuế: 4601292957
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Bảo Hưng Thái Nguyên
🏢 Địa chỉ: Thái Nguyên
Mã số thuế: 4601218512
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Phương Nam Thái Nguyên
🏢 Địa chỉ: Thái Nguyên
Mã số thuế: 4601133876
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Số 1 Thái Nguyên
🏢 Địa chỉ: Thái Nguyên
Mã số thuế: 4600308019
Tìm gần giống
VPĐD Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Số 3 Thái Nguyên
🏢 Địa chỉ: Thái Nguyên
Mã số thuế: 0101311837-002
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Nhật Thái Nguyên
🏢 Địa chỉ: Bà Rịa - Vũng Tàu
Mã số thuế: 3502275500
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Giao Thông 2 Thái Nguyên
🏢 Địa chỉ: Thái Nguyên
Mã số thuế: 4600101896
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng & Khai Thác Than Thái Nguyên
🏢 Địa chỉ: Thái Nguyên
Mã số thuế: 4600349008
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Xây Lắp & PT TM Bình Phú Thái Nguyên
🏢 Địa chỉ: Thái Nguyên
Mã số thuế: 4601284152
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Bht Thái Nguyên
🏢 Địa chỉ: Thái Nguyên
Mã số thuế: 4601265167
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Aci Thái Nguyên
🏢 Địa chỉ: Thái Nguyên
Mã số thuế: 4601140471
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng 568 Thái Nguyên
🏢 Địa chỉ: Thái Nguyên
Mã số thuế: 4601147117
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Giao Thông 6 Thái Nguyên
🏢 Địa chỉ: Thái Nguyên
Mã số thuế: 4600812522
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn & Đầu Tư Xây Dựng Thái Nguyên
🏢 Địa chỉ: Thái Nguyên
Mã số thuế: 4600342718
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Cát Bình Thái Nguyên
🏢 Địa chỉ: Thái Nguyên
Mã số thuế: 4601261719
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Kiến Trúc Xây Dựng Thái Nguyên
🏢 Địa chỉ: Thái Nguyên
Mã số thuế: 4601132689
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Số 6 Thái Nguyên
🏢 Địa chỉ: Thái Nguyên
Mã số thuế: 4601037361
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Hạnh Ngà Thái Nguyên
🏢 Địa chỉ: Thái Nguyên
Mã số thuế: 4601129534
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Hạ Tầng Xây Dựng Thái Nguyên
🏢 Địa chỉ: Thái Nguyên
Mã số thuế: 4600990902
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Tân An Phú Thái Nguyên
🏢 Địa chỉ: Thái Nguyên
Mã số thuế: 4601071690
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Đô Thị Việt
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0307819328
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Nhà Thái Hưng
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0309930018
Tìm gần giống
🔎 Search more