logo

Công Ty TNHH TM XD Lâm Hưng Thành

🏢 Địa chỉ: Phường Thạnh Lộc, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314324573
Điện thoại:
Ngành nghề
 • Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
 • Khai thác đá
 • Khai thác cát, sỏi
 • Khai thác đất sét
 • Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón
 • Khai thác và thu gom than bùn
 • Khai thác muối
 • Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu
 • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu thô và khí tự nhiên
 • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng khác
 • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
 • Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến
 • Bán buôn xi măng
 • Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi
 • Bán buôn kính xây dựng
 • Bán buôn sơn, vécni
 • Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh
 • Bán buôn đồ ngũ kim
 • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
 • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
 • Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng
 • Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng)
 • Vận tải hàng hóa bằng xe có động cơ loại khác
 • Vận tải hàng hóa bằng xe thô sơ
 • Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác
 • Vận tải đường ống
 • Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
 • Hoạt động kiến trúc
 • Hoạt động đo đạc và bản đồ
 • Hoạt động thăm dò địa chất, nguồn nước
 • Hoạt động tư vấn kỹ thuật có liên quan khác
 • Kiểm tra và phân tích kỹ thuật
 • Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật
 • Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn
 • Quảng cáo
 • Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
 • Hoạt động thiết kế chuyên dụng
 • Hoạt động nhiếp ảnh
Công Ty TNHH TM XD Lâm Hưng Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314324573
Tìm gần giống
Công Ty TNHH XD TM & DV Lâm Thành Hưng
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314925937
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM XD Lâm Phú Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310460511
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Cơ Khí XD TM & DV Lâm Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0316665184
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM - XD Phước Hưng Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0311440758
Tìm gần giống
Công Ty TNHH XD TM Hưng Phát Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305486056
Tìm gần giống
Công Ty TNHH XD TM Văn Hùng Thanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0304269235
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM XD Hưng Kim Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314602929
Tìm gần giống
Công Ty TNHH XD TM XNK Hùng Thanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0308808720
Tìm gần giống
Công Ty TNHH XD TM DV Hưng Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310435836
Tìm gần giống
Công Ty TNHH XD TM DV Việt Hưng Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313672867
Tìm gần giống
Công Ty TNHH XD TM DV Phước Hưng Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0311735060
Tìm gần giống
Công Ty TNHH XD - TM - DV - SX Hùng Thanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0302232310
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV XD Hưng Đại Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314093460
Tìm gần giống
Công Ty TNHH XD TM Kỹ Thuật Hưng Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310950114
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV Trang Trí Nội Thất XD Lam Thanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315227082
Tìm gần giống
Chi Nhánh 1 - Công Ty TNHH TM - XD Phước Hưng Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0311440758-001
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV XD & Bất Động Sản Hưng Phú Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315981250
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD & TM Lâm Thanh
🏢 Địa chỉ: Thanh Hóa
Mã số thuế: 2802022851
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM DV & XD Lâm Thanh
🏢 Địa chỉ: Hải Dương
Mã số thuế: 0801352483
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM VT & XD Lâm Cát Thành
🏢 Địa chỉ: Hải Phòng
Mã số thuế: 0201774589
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV XD & TM Phú Lam Thành
🏢 Địa chỉ: Nghệ An
Mã số thuế: 2901784145
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM & XD Hưng Thanh
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0105324315
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM & XD Hưng Thành
🏢 Địa chỉ: Phú Thọ
Mã số thuế: 2600997319
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD TM Hùng Thanh
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0106904492
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM XD & VT Hưng Thành
🏢 Địa chỉ: Hải Phòng
Mã số thuế: 0201419591
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD & TM Hùng Thạnh
🏢 Địa chỉ: Đà Nẵng
Mã số thuế: 0401941237
Tìm gần giống
Công Ty TNHH XD TM Thái Hưng Thành
🏢 Địa chỉ: Kiên Giang
Mã số thuế: 1702063436
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM & XD Hưng Việt Thành
🏢 Địa chỉ: Đà Nẵng
Mã số thuế: 0401408773
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM - DV - XD Hùng Thanh
🏢 Địa chỉ: Phú Yên
Mã số thuế: 4400723875
Tìm gần giống
Công Ty TNHH PT XD & TM Hưng Thành
🏢 Địa chỉ: Ninh Bình
Mã số thuế: 2700791569
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM & XD Hùng Tiến Hà Thành
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0108287661
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần ĐT XD & TM Hưng Thành
🏢 Địa chỉ: Hà Giang
Mã số thuế: 5100363380
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM XD VT Hưng Phước Thành
🏢 Địa chỉ: Bình Dương
Mã số thuế: 3702713039
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD & TM - DV Hưng Thành
🏢 Địa chỉ: Quảng Nam
Mã số thuế: 4000719031
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV TM - XD - Điện Nước Hưng Thành
🏢 Địa chỉ: Quảng Nam
Mã số thuế: 4001075213
Tìm gần giống
Công Ty TNHH XD TM DV Hưng Thịnh Tân Thạnh
🏢 Địa chỉ: Long An
Mã số thuế: 1101895736
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty TNHH TM - DV - XD Hùng Thanh
🏢 Địa chỉ: Bình Định
Mã số thuế: 4400723875-001
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Đầu Tư XD & DV TM Hưng Thành
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0102807699
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM XD Lam Hưng
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0309243865
Tìm gần giống
Công Ty TNHH XD TM DV Hưng Lâm
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0304506768
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV TM DV XD Hùng Lâm
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310875643
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Đầu Tư TM XD Lâm Hưng
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314745162
Tìm gần giống
Công Ty TNHH XD TM XNK Thanh Lam
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0304729588
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV XD TM Thanh Lâm
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310426616
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Đầu Tư XD SX TM Hưng Lâm
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314542074
Tìm gần giống
Công Ty TNHH XD TM Môi Trường Thanh Lâm
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305212979
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM XD Thành Hưng
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0309769880
Tìm gần giống
Công Ty TNHH XD & TM Thạnh Hưng
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314530939
Tìm gần giống
Công Ty TNHH XD TM VT & DV DL Thành Lâm
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312919102
Tìm gần giống
🔎 Search more