logo

Công Ty TNHH Dịch Vụ Đo Đạc Bản Đồ Tây Nguyên Xanh

🏢 Địa chỉ:
Mã số thuế: 5801351383
Điện thoại:
Ngành nghề
 • Hoạt động kiến trúc
 • Hoạt động đo đạc và bản đồ
 • Hoạt động thăm dò địa chất, nguồn nước
 • Hoạt động tư vấn kỹ thuật có liên quan khác
 • Kiểm tra và phân tích kỹ thuật
 • Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật
 • Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn
 • Quảng cáo
 • Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
 • Hoạt động thiết kế chuyên dụng
 • Hoạt động nhiếp ảnh
Công Ty TNHH Dịch Vụ Đo Đạc Bản Đồ Tây Nguyên Xanh
🏢 Địa chỉ: Lâm Đồng
Mã số thuế: 5801351383
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Dịch Vụ Đo Đạc & Bản Đồ Đại Nam
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0311604420
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Dịch Vụ Đo Đạc Nguyên Ngân
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314974860
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Dịch Vụ Đo Đạc & Bản Đồ Hoàng Phát
🏢 Địa chỉ: Hậu Giang
Mã số thuế: 6300268129
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Dịch Vụ Đo Đạc & Bản Đồ Thiên Hà
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0108757613
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Khảo Sát & Dịch Vụ Đo Đạc Bản Đồ
🏢 Địa chỉ: Hải Dương
Mã số thuế: 0108627692
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Dịch Vụ Đo Đạc Bản Đồ & XD An Phúc Thịnh
🏢 Địa chỉ: Bà Rịa - Vũng Tàu
Mã số thuế: 3502274962
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV Dịch Vụ Đô Thị Xanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0311850063
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Đô Thị Lộc Xanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310065575
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Dịch Vụ Môi Trường Đô Thị Xanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315400298
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Đô Thị Lộc Xanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310065575-001
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Dịch Vụ Môi Trường Ban Mai Xanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315628535
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Dịch Vụ Cao Nguyên Xanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0316610065
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Tư Vấn Dịch Vụ Tài Nguyên Xanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313035716
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Dịch Vụ & Môi Trường Kỷ Nguyên Xanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313364703
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Tư Vấn Tài Nguyên Môi Trường Xanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313984915
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Dịch Vụ Đô Thị Sài Gòn Xanh
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0108150794
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Số 2 Dịch Vụ Thủ Đô Xanh
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0106888836
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Môi Trường Thủ Đô Xanh
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0108178260
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Dịch Vụ Tổng Hợp Miền Tây Xanh
🏢 Địa chỉ: Cần Thơ
Mã số thuế: 1801605753
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Dịch Vụ Môi Trường An Nguyên Xanh
🏢 Địa chỉ: Gia Lai
Mã số thuế: 5901122355
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Dịch Vụ Môi Trường Thảo Nguyên Xanh
🏢 Địa chỉ: Quảng Ngãi
Mã số thuế: 4300780929
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Dịch Vụ Tổng Hợp Thảo Nguyên Xanh
🏢 Địa chỉ: Hải Phòng
Mã số thuế: 0201292578
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Dịch Vụ Vệ Sinh Công Nghiệp Cao Nguyên Xanh
🏢 Địa chỉ: Đắk Lắk
Mã số thuế: 6001580442
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Đo Đạc Bản Đồ Tây Bắc Việt
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0304324750
Tìm gần giống
VPĐD Công Ty TNHH Đo Đạc Bản Đồ Tây Bắc Việt
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0304324750-002
Tìm gần giống
VPĐD Công Ty TNHH Đo Đạc Bản Đồ Tây Bắc Việt
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0304324750-003
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty TNHH Đo Đạc Bản Đồ Tây Bắc Việt
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0304324750-004
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty TNHH Đo Đạc Bản Đồ Tây Bắc Việt
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0304324750-001
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Đo Đạc Bản Đồ Tư Vấn TK XD Nguyễn Trung
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314328320
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Tư Vấn TK XD & Đo Đạc Bản Đồ Nguyễn Quý
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314717990
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Tư Vấn TK XD Đo Đạc Bản Đồ Lê Nguyễn
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310459883
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Tư Vấn TK XD Đo Đạc Bản Đồ Nguyên Khang
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313969628
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Dịch Vụ Đo Đạc Điền Tân
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310217394
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Dịch Vụ Đo Đạc Vệ Hưng
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315892875
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV Dịch Vụ Đo Đạc Minh Đức
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312341527
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Dịch Vụ Đo Đạc Điền Phát Kim
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314988415
Tìm gần giống
🔎 Search more