logo

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế Đầu Tư & XD An Phú

🏢 Địa chỉ:
Mã số thuế: 0201144883
Điện thoại: 02253825355
Ngành nghề
 • Đóng tàu và cấu kiện nổi
 • Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác)
 • Xây dựng nhà các loại
 • Chuẩn bị mặt bằng
 • Lắp đặt hệ thống điện
 • Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí
 • Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
 • Hoàn thiện công trình xây dựng
 • Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
 • Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác
 • Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
 • Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
 • Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
 • Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
 • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
 • Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
 • Bán buôn kim loại và quặng kim loại
 • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
 • Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh
 • Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)
 • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
 • Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
 • Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
 • Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
 • Xuất bản phần mềm
 • Hoạt động viễn thông khác
 • Lập trình máy vi tính
 • Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
 • Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
 • Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan
 • Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
 • Cho thuê xe có động cơ
 • Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển
 • Đại lý du lịch
 • Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch
 • Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
 • Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế Đầu Tư & XD An Phú
🏢 Địa chỉ: Hải Phòng
Mã số thuế: 0201144883
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Đầu Tư XD Tư Vấn Thiết Kế TM DV An Thịnh Phú
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313412555
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Đầu Tư XD TM DV Hưng Phú
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0311568740
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế Kỹ Thuật Xây Dựng An Phú
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312669029
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Kỹ Thuật & XD An Phú
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310912510
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD & Tư Vấn Thiết Kế Tân Phú
🏢 Địa chỉ: Thanh Hóa
Mã số thuế: 2802275330
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư & XD An Phú
🏢 Địa chỉ: Bắc Giang
Mã số thuế: 2400496442
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD & Tư Vấn Đầu Tư An Phú
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0101904509
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK & Đầu Tư XD An Phú
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0102962461
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư XD & PT TM An Phú
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0105233481
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế Đầu Tư & XD Hoàng Sơn
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0309802295
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế - Đầu Tư & XD Cao Đình
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0304183267
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế Đầu Tư Xây Dựng Nam An
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305538272
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế Đầu Tư TM XD Thái Bình
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315007168
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XD & Tư Vấn Thiết Kế Nam Thăng Long
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310494535
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế Công Nghệ Xây Dựng Phú An
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0309079125
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế Giám Sát & XD An Bình
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0311479240
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế Đầu Tư XD TM DV Nguyên Nam
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0309529455
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế Đầu Tư XD TM Ý Tưởng Mới
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314304880
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn, Thiết Kế, Đầu Tư & XD
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0101227864
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD & Tư Vấn Thiết Kế Phú Quý
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0108031902
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế Đầu Tư & XD Sdn
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0104223681
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế Đầu Tư & XD Acud
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0103143440
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế, Đầu Tư & XD TK62
🏢 Địa chỉ: Hải Phòng
Mã số thuế: 0201101505
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XD & Tư Vấn Thiết Kế H3
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0106016916
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XD & Tư Vấn Thiết Kế 991
🏢 Địa chỉ: Đà Nẵng
Mã số thuế: 0401885254
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD & Tư Vấn Thiết Kế An Bình
🏢 Địa chỉ: Thái Bình
Mã số thuế: 1001012433
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Đầu Tư & XD An Phát
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0107778427
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế Đầu Tư XD & TM Cic
🏢 Địa chỉ: Quảng Ninh
Mã số thuế: 5700531767
Tìm gần giống
🔎 Search more