logo

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư TM & XD Đô Thị Hà Nội

🏢 Địa chỉ:
Mã số thuế: 0101309193
Điện thoại: 02473042928
Ngành nghề
 • Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục)
 • Sản xuất giày, dép
 • Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
 • Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
 • Xây dựng công trình công ích
 • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
 • Phá dỡ
 • Chuẩn bị mặt bằng
 • Lắp đặt hệ thống điện
 • Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí
 • Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
 • Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
 • Bán buôn thực phẩm
 • Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
 • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
 • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
 • Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh
 • Vận tải hành khách đường bộ khác
 • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
 • Bốc xếp hàng hóa
 • Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
 • Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
 • Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
 • Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
 • Hoạt động tư vấn quản lý
 • Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
 • Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư TM & XD Đô Thị Hà Nội
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0101309193
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XD Đô Thị & TM Hà Nội
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0103019556
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XD TM & PT Đô Thị Hà Nội
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0106057768
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD & Đầu Tư Đô Thị Hà Nội
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0101786037
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & XD Đô Thị Hà Nội
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0100101410
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư PT XD Đô Thị Hà Nội
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0104990464
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & XD Đô Thị Xanh Hà Nội
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0106915416
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Đô Thị Hà Nội
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0101198589
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn & XD Đô Thị Hà Nội
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0104270681
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & PT Khu Đô Thị Hà Nội
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0105876549
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Đô Thị Hà Nội
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0104858057
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Lắp Đô Thị Hà Nội
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0106042828
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn XD & PT Đô Thị Hà Nội
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0104098399
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM & TV ĐT XD Đô Thị Hà Nội
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0105940025
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD & Đầu Tư TM Hà Nội
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0104686785
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư TM & XD Hà Nội
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0101619082
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư XD & TM Hà Nội
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0104806059
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn & Đầu Tư XD TM Hà Nội
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0104588964
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM Tư Vấn Đầu Tư & XD Hà Nội
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0106096196
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư, TM & XD Hà Nội
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0101341581
Tìm gần giống
🔎 Search more