logo

Công Ty TNHH Đầu Tư Kiến Trúc Xây Dựng Phú Thành

🏢 Địa chỉ:
Mã số thuế: 0314765793
Điện thoại:
Ngành nghề
 • Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
 • Xây dựng công trình đường sắt
 • Xây dựng công trình đường bộ
 • Xây dựng công trình công ích
 • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
 • Phá dỡ
 • Chuẩn bị mặt bằng
 • Lắp đặt hệ thống điện
 • Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí
 • Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước
 • Lắp đặt hệ thống sưởi và điều hoà không khí
 • Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
 • Hoàn thiện công trình xây dựng
 • Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
 • Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
 • Hoạt động kiến trúc
 • Hoạt động đo đạc và bản đồ
 • Hoạt động thăm dò địa chất, nguồn nước
 • Hoạt động tư vấn kỹ thuật có liên quan khác
 • Kiểm tra và phân tích kỹ thuật
 • Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật
 • Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn
 • Quảng cáo
 • Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
 • Hoạt động thiết kế chuyên dụng
 • Hoạt động nhiếp ảnh
Công Ty TNHH Đầu Tư Kiến Trúc Xây Dựng Phú Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314765793
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Kiến Trúc Đầu Tư Xây Dựng Thuận Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313783535
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Kiến Trúc Xây Dựng Kiến Hoàng Phú
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314562105
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Kiến Trúc Xây Dựng Thạnh Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313569316
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Kiến Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310370402
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Đầu Tư Xây Dựng Kiến Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310763315
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & Tư Vấn Xây Dựng Phú An Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0303047367
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Phát Triển Đầu Tư & Tư Vấn Xây Dựng Phú Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313380222
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Phú Thành
🏢 Địa chỉ: Hà Nam
Mã số thuế: 0700257064
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Kiến Nam Thành
🏢 Địa chỉ: Long An
Mã số thuế: 1101404787
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Phú Thanh
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0106552314
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng An Phú Thành
🏢 Địa chỉ: Đà Nẵng
Mã số thuế: 0401891466
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư Xây Dựng Đại Phú Thành
🏢 Địa chỉ: Quảng Trị
Mã số thuế: 3200658200
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV Đầu Tư Xây Dựng Tân Phú Thành
🏢 Địa chỉ: Đắk Nông
Mã số thuế: 6400371680
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Phú An Thành
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0107727503
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Phú Mỹ Thành
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0500447928
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Tư Vấn Kiến Trúc Xây Dựng Thiên Phú
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314930454
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Kiến Trúc Mới
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0303526835
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Kiến Trúc Đầu Tư Xây Dựng Alpha
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310698835
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Kiến Trúc Xinh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313669938
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Kiến Trúc - C.I.C.A
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0302140606
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Kiến Trúc Xây Dựng Cat
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310980278
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Kiến Trúc Đầu Tư Xây Dựng Tường Lâm
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0311893758
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Kiến Trúc Xây Dựng Trustarc
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0316167534
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Kiến Trúc Nhà Xanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313919602
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Đầu Tư Kiến Trúc Xây Dựng Nét Mới
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0303669914
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Đầu Tư Kiến Trúc Xây Dựng An Tín
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312973974
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Kiến Trúc & Đầu Tư Xây Dựng Village Hill
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313495625
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Kiến Trúc Xây Dựng Ag
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314229270
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Kiến Trúc Đầu Tư Xây Dựng Minh Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313341142
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Kiến Trúc Đầu Tư Xây Dựng Phát Nguyên
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310102481
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Kiến Trúc Đầu Tư Xây Dựng Khang Nhân
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313783285
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Kiến Trúc Hoàng Gia
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312978034
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Kiến Trúc Mới
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0302871934
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Kiến Trúc Xây Dựng Tdt
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314752240
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Tư Vấn Kiến Trúc Xây Dựng Võ Thành Lân
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0301735738
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Tư Vấn Xây Dựng Kiến Trúc Cic
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312094701
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Kiến Trúc Thông Minh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310228519
Tìm gần giống
🔎 Search more