logo

Công Ty TNHH Đo Đạc Thiết Kế Thi Công Xây Dựng Kiến Trúc Xanh

🏢 Địa chỉ:
Mã số thuế: 3603387793
Điện thoại:
Ngành nghề
 • Sửa chữa thiết bị điện
 • Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
 • Thoát nước và xử lý nước thải
 • Xây dựng nhà các loại
 • Xây dựng công trình công ích
 • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
 • Phá dỡ
 • Chuẩn bị mặt bằng
 • Lắp đặt hệ thống điện
 • Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí
 • Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
 • Hoàn thiện công trình xây dựng
 • Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
 • Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
 • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
 • Bán buôn kim loại và quặng kim loại
 • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
 • Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
 • Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh
 • Hoạt động thiết kế chuyên dụng
 • Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển
VPĐD Công Ty TNHH Thiết Kế Đo Đạc Xây Dựng Kiến Xanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310473736-001
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Thiết Kế Thi Công Xây Dựng Kiến Trúc Xanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313862392
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Thiết Kế Kiến Trúc Xây Dựng Xanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0303903025
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Thiết Kế Kiến Trúc Xây Dựng Ngôi Nhà Xanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0304500685
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Giám Sát Xây Dựng Kiến Trúc Xanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313628089
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Thiết Kế Đo Đạc Xây Dựng Quảng Cáo Đô Thị
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313419159
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Thi Công Xây Dựng Thảo Điền Xanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313908103
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Thiết Kế Đo Đạc Xây Dựng Thành Đô
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314827859
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Đo Đạc - Kiến Trúc - Xây Dựng Autonetland
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315210843
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Thiết Kế Kiến Trúc Xây Dựng Tôi Thiết Kế
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312093218
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Đầu Tư & PT Thiết Kế Kiến Trúc Đô Thị
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314992877
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Tư Vấn & Thiết Kế Kiến Trúc Đô Thị Mới
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0302634394
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Thiết Kế Đo Đạc Xây Dựng Phúc Lộc
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313659961
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Thiết Kế Đo Đạc Xây Dựng Ngọc Bình
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314756982
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Đo Đạc - Xây Dựng Kiến Trúc Huỳnh Gia
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315619509
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Kiến Trúc Xây Dựng Đo Đạc Địa Cát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312537826
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Đo Đạc Bản Đồ & Kiến Trúc Xây Dựng Nam Việt
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0302131626
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Thiết Kế Đo Đạc Xây Dựng Phương Thảo
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314298316
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Thiết Kế Đo Đạc Xây Dựng Hùng Thịnh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312317563
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Đo Đạc Kiến Trúc Xây Dựng Vuông Tròn
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310889981
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Kiến Trúc - Xây Dựng - Đo Đạc Phước Hiệp
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315833171
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Kiến Trúc Xây Dựng & Đo Đạc Bản Đồ Bách Khoa
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0316334425
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Thiết Kế Kiến Trúc Xây Dựng Kiến Quân
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312514145
Tìm gần giống
VPĐD Công Ty TNHH Thiết Kế Đo Đạc Xây Dựng Hùng Thịnh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312317563-001
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV Thiết Kế Đo Đạc Xây Dựng Hải Dương
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0309722360
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Kiến Trúc Xây Dựng Kiến Xây
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310541841
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Kiến Trúc - Xây Dựng - Đo Đạc Thành Công Land
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315050445
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Thiết Kế Đo Đạc Xây Dựng Hùng Hưng Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0311020400
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Thiết Kế Kiến Trúc Xây Dựng Salomon
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313037142
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Thiết Kế Kiến Trúc Xây Dựng Ardin
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0311696252
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Thiết Kế Kiến Trúc Xây Dựng Adco
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314278983
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Thiết Kế Kiến Trúc Xây Dựng Komi
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312241988
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Thiết Kế Kiến Trúc Xây Dựng Housedsgn
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313561130
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Thiết Kế Kiến Trúc Xây Dựng Neikarc
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313794022
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Thiết Kế Kiến Trúc Xây Dựng Hofcon
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314355236
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Thiết Kế Kiến Trúc Xây Dựng Kap
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314223568
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Thiết Kế Kiến Trúc Xây Dựng Am+
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313793653
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Thiết Kế Kiến Trúc Xây Dựng Md
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314926031
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Thiết Kế Kiến Trúc Xây Dựng Kiến Nam Việt
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305851887
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Kiến Trúc Xây Dựng Hoàng Kiên
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0307199730
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Thiết Kế Đo Đạc Tư Vấn Xây Dựng An Bình
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312521216
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Đo Đạc Xây Dựng Triều Bảo
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314327077
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty TNHH Kiến Trúc Xây Dựng Đo Đạc Địa Cát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312537826-001
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Thiết Kế Kiến Trúc Xây Dựng An Phú
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0308894381
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Thiết Kế Kiến Trúc Xây Dựng Lê Gia
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310121533
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Thiết Kế Kiến Trúc Xây Dựng Hà Nguyễn
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314942629
Tìm gần giống
🔎 Search more