logo

Chi Nhánh Tây Ninh - Công Ty Cổ Phần Phân Bón & Hóa Chất Dầu Khí Đông Nam Bộ

🏢 Địa chỉ:
Mã số thuế: 0305918852-004
Điện thoại:
Ngành nghề
 • Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón
 • Sản xuất hoá chất cơ bản
 • Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ
 • Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu
 • Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
 • Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ
 • Bán buôn thực phẩm
 • Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
 • Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
 • Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh
 • Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
 • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
 • Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa
 • Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
 • Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
 • Quảng cáo
 • Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
Công Ty Cổ Phần Phân Bón & Hoá Chất Dầu Khí Đông Nam Bộ
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305918852
Tìm gần giống
Chi Nhánh Tổng Công Ty Cổ Phần Phân Bón & Hóa Chất Dầu Khí
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0303165480-010
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đấu Giá Nam Giang Tại Tây Ninh
🏢 Địa chỉ: Tây Ninh
Mã số thuế: 0312191536-004
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Dầu Khí Miền Đông Nam Bộ
🏢 Địa chỉ: Bình Phước
Mã số thuế: 3801186785
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản Tây Nam Bộ
🏢 Địa chỉ: Cần Thơ
Mã số thuế: 1801647520
Tìm gần giống
🔎 Search more