logo

Tổng Công Ty TNHH Trực Thăng Việt Nam - Chi Nhánh Miền Trung

🏢 Địa chỉ:
Mã số thuế: 0100107966-004
Điện thoại: 0989531999
Ngành nghề
  • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
  • Vận tải hàng hóa hàng không
  • Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
  • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải hàng không
  • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
  • Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
  • Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
  • Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp
Tổng Công Ty TNHH Trực Thăng Việt Nam - Chi Nhánh Miền Trung
🏢 Địa chỉ: Đà Nẵng
Mã số thuế: 0100107966-004
Tìm gần giống
Tổng Công Ty TNHH Trực Thăng Việt Nam - Chi Nhánh TP. Hồ Chí Minh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0100107966-005
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Delta Việt Nam - Chi Nhánh Miền Trung
🏢 Địa chỉ: Đà Nẵng
Mã số thuế: 0101643487-001
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Kiểm Toán Afc Việt Nam - Chi Nhánh Miền Trung
🏢 Địa chỉ: Quảng Ngãi
Mã số thuế: 0300448995-005
Tìm gần giống
Tổng Công Ty TNHH Trực Thăng Việt Nam - Công Ty Trực Thăng Miền Nam
🏢 Địa chỉ: Bà Rịa - Vũng Tàu
Mã số thuế: 0100107966-006
Tìm gần giống
Tổng Công Ty TNHH Trực Thăng Việt Nam - Trung Tâm Huấn Luyện
🏢 Địa chỉ: Bà Rịa - Vũng Tàu
Mã số thuế: 0100107966-008
Tìm gần giống
Ngân Hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam - Chi Nhánh Quang Trung
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0100230800-025
Tìm gần giống
Tổng Công Ty 319 - Chi Nhánh Miền Trung
🏢 Địa chỉ: Đà Nẵng
Mã số thuế: 0100108984-017
Tìm gần giống
Tổng Công Ty XNK Tổng Hợp Vạn Xuân - Chi Nhánh Miền Trung
🏢 Địa chỉ: Khánh Hòa
Mã số thuế: 0100773645-006
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty TNHH Nam Miền Trung
🏢 Địa chỉ: Khánh Hòa
Mã số thuế: 4500243576-001
Tìm gần giống
Tổng Công Ty Xây Dựng Trường Sơn - Chi Nhánh Miền Trung
🏢 Địa chỉ: Quảng Trị
Mã số thuế: 0100512273-023
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Thắng Lợi - Chi Nhánh Miền Trung
🏢 Địa chỉ: Thừa Thiên Huế
Mã số thuế: 0310151834-004
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Cầu 1 Thăng Long - Chi Nhánh Miền Trung
🏢 Địa chỉ: Thừa Thiên Huế
Mã số thuế: 0104790948-002
Tìm gần giống
Tổng Công Ty TNHH MTV Xây Dựng Số 1 - Chi Nhánh Miền Trung
🏢 Địa chỉ: Đà Nẵng
Mã số thuế: 0301429113-007
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty TNHH MTV Thái Thịnh Nam Miền Trung
🏢 Địa chỉ: Đà Nẵng
Mã số thuế: 0401391262-001
Tìm gần giống
Công Ty TNHH - TM SX Việt Viễn - Chi Nhánh Miền Trung
🏢 Địa chỉ: Bình Định
Mã số thuế: 0301451447-001
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Nam Công - Chi Nhánh Miền Trung
🏢 Địa chỉ: Đà Nẵng
Mã số thuế: 0309499521-003
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TV Quản Lý XD Việt Nga - Chi Nhánh Miền Trung
🏢 Địa chỉ: Đà Nẵng
Mã số thuế: 4201620025-002
Tìm gần giống
Ngân Hàng TMCP ĐT & PT Việt Nam - Chi Nhánh Quang Trung
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0100150619-082
Tìm gần giống
Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi Nhánh Quang Trung
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0100111948-109
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Donexpro Việt Nam - Chi Nhánh Hai Bà Trưng
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0901026250-001
Tìm gần giống
Ngân Hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - Chi Nhánh Hai Bà Trưng
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0101057919-046
Tìm gần giống
Ngân Hàng TMCP ĐT & PT Việt Nam - Chi Nhánh Hai Bà Trưng
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0100150619-109
Tìm gần giống
🔎 Search more