logo

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư PT Nhà & XD Tây Hồ - Xn Đầu Tư, XD & TM Tây Hồ

🏢 Địa chỉ:
Mã số thuế: 0100105084-014
Điện thoại: 0934690011
Ngành nghề
  Chi Nhánh TP. Hồ Chí Minh - Công Ty Cổ Phần Đầu Tư PT XD Hồng Hà
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0104799348-001
  Tìm gần giống
  Chi Nhánh TP. Hồ Chí Minh Công Ty Cổ Phần XD & Đầu Tư PT Thịnh Phát
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0105910969-001
  Tìm gần giống
  VPĐD TP. Hồ Chí Minh - Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XD TM & PT
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0104805263-002
  Tìm gần giống
  Chi Nhánh TP. Hồ Chí Minh - Công Ty Cổ Phần Đầu Tư PT TM & DL D.I.T
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0101795708-001
  Tìm gần giống
  Chi Nhánh TP. Hồ Chí Minh Công Ty Cổ Phần PT TM & Đầu Tư Việt Nhật
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0105589495-002
  Tìm gần giống
  Chi Nhánh Tây Ninh - Công Ty Cổ Phần XD TM Đầu Tư Kim Sa
  🏢 Địa chỉ: Tây Ninh
  Mã số thuế: 0310433589-001
  Tìm gần giống
  Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư - XD - PT Nhà Bảo Linh
  🏢 Địa chỉ: Vĩnh Long
  Mã số thuế: 0303133739-001
  Tìm gần giống
  Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư PT XD TM Phi Thuyền
  🏢 Địa chỉ: Bà Rịa - Vũng Tàu
  Mã số thuế: 0310809707-001
  Tìm gần giống
  Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư PT XD TM Phi Thuyền
  🏢 Địa chỉ: Bình Phước
  Mã số thuế: 0310809707-002
  Tìm gần giống
  Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần TM Đầu Tư XD Bình Minh Nha Trang
  🏢 Địa chỉ: Khánh Hòa
  Mã số thuế: 0104752357-007
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư PT XD & TM Thái Tuấn Chi Nhánh 1 Tại Huế
  🏢 Địa chỉ: Thừa Thiên Huế
  Mã số thuế: 3000333156-001
  Tìm gần giống
  🔎 Search more