logo

Công Ty TNHH TM DV XNK Đông Thành

🏢 Địa chỉ: 48/9/6 Đường 22, Phường Phước Long B, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312288714
Điện thoại: 0835141711
Ngành nghề
 • Sản xuất các cấu kiện kim loại
 • Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại
 • Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
 • Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu
 • Sửa chữa máy móc, thiết bị
 • Sửa chữa thiết bị khác
 • Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
 • Thoát nước và xử lý nước thải
 • Xây dựng công trình công ích
 • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
 • Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí
 • Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
 • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
 • Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
Công Ty TNHH TM DV XNK Đông Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312288714
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV SX XNK Tân Thành Đông
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0316154990
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV Đầu Tư XNK Thành Đông
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313063576
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Hai Thành Viên TM - DV - XNK An Đông
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305132917
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV XNK Minh Hòa Thành - Siêu Thị Van & Đồng Hồ Nư
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312196929-001
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM & DV XNK Thành Đông
🏢 Địa chỉ: Hải Dương
Mã số thuế: 0801134157
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM XNK Đông Hoa Thạnh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314105606
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV ĐT XNK Thanh Thanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315802737
Tìm gần giống
Công Ty TNHH SX TM DV XNK Thanh Thanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312031525
Tìm gần giống
Công Ty TNHH DV TM Đông Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0302030360
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM & DV Đồng Thanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0301762146
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV Bất Động Sản Đông Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315252515
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV Đông Thạnh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315319625
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV XD XNK Thanh Sơn Thanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0306526689
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV Đông Minh Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0304016763
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV Thép Đồng Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312984359
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV Đông Hiệp Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0301815937
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV Đại Đồng Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0304151272
Tìm gần giống
Công Ty TNHH XNK TM & DV Hùng Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0316150749
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV XNK Đại Thanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314421263
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV XNK Tiến Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312307967
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV XNK Đại Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310761269
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV XNK Giai Thanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315375838
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV XNK Dũng Thanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313557014
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV XNK Tường Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305908068
Tìm gần giống
Công Ty TNHH XNK TM DV Đỉnh Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315841327
Tìm gần giống
Công Ty TNHH XNK TM DV Am Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0309121095
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV XNK Cẩm Thanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314130930
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV XNK Huy Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313051637
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV XNK Kim Thanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312394649
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV & XNK Gia Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0316212843
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV XNK Vạn Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0306138196
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV XNK Đạt Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312630670
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV XNK Liên Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313750610
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV XNK Tuấn Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0316444192
Tìm gần giống
Công Ty TNHH XNK TM DV Phúc Thanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0311755451
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV XNK Kiến Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315517592
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV XNK Phước Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305278151
Tìm gần giống
Công Ty TNHH DV TM XNK Tiến Thanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315563528
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV XNK Cát Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0311404460
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV XNK Sơn Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312010765
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV XNK Lê Thanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0316826184
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV XNK Song Thanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0316819444
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV XNK Quang Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312674364
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM - DV - XNK Thuận Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0307404651
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV XNK Trường Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315942614
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV XNK Đạt Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0311640845
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV XNK Tân Thanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313071129
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV XNK Tân Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314098490
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV XNK Ngọc Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313979351
Tìm gần giống
🔎 Search more