logo

Công Ty TNHH Đầu Tư & XD Đô Thị Xanh

🏢 Địa chỉ: Thôn Tây Thượng, Thừa Thiên Huế
Mã số thuế: 3301520914
Điện thoại: 02343859752
Ngành nghề
  • Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa
  • Xây dựng nhà các loại
  • Hoàn thiện công trình xây dựng
  • Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
  • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
  • Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan
Công Ty TNHH Đầu Tư & XD Đô Thị Xanh
🏢 Địa chỉ: Thừa Thiên Huế
Mã số thuế: 3301520914
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư PT SX XD Môi Trường Đô Thị Xanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313739952
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & XD Đô Thị Xanh Hà Nội
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0106915416
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK & XD Đô Thị Xanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0309818150
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & PT Đô Thị Xanh
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0101476878
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư TM & DV Đô Thị Xanh
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0108139208
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Đô Thị Hoà Bình Xanh
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0500446875
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Đầu Tư - XD PT Đô Thị 18
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314784838
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Đầu Tư & XD Đô Thị An Hòa
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313800886
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Đầu Tư TM XD & PT Đô Thị Huy Long
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314652052
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD & Tư Vấn Đầu Tư PT Đô Thị Việt Nam
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313468808
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn XD & Đầu Tư PT Kiến Trúc Đô Thị
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0301753938
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD & Tư Vấn Đầu Tư PT Đô Thị Miền Nam
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310411514
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV TM Đầu Tư XD PT Đô Thị Phương Nam
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313017883
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XD & PT Kiến Trúc Đô Thị Hoàng Gia
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310998613
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & XD Đô Thị Đông Đô
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0107018088
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư & XD Khu Đô Thị
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0102313717
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Đầu Tư & XD Đô Thị Việt Thái
🏢 Địa chỉ: Thái Nguyên
Mã số thuế: 4601308318
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Vninvest - Đầu Tư & XD Đô Thị
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0104876313
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty XD Đầu Tư & PT Đô Thị
🏢 Địa chỉ: Cao Bằng
Mã số thuế: 4800145033-002
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XD & PT Đô Thị
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0101234879
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD Đầu Tư & PT Đô Thị
🏢 Địa chỉ: Cao Bằng
Mã số thuế: 4800145033-004
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Đầu Tư & XD Đô Thị Sinh Thịnh
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0104755171
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XD & DV Đô Thị
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0105262404
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Đầu Tư & XD Đô Thị Nam Cường
🏢 Địa chỉ: Hải Dương
Mã số thuế: 0800263657
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư XD & PT Đô Thị
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0500463912
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư TK & XD Đô Thị
🏢 Địa chỉ: Hải Phòng
Mã số thuế: 0200625400
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & XD Cây Xanh Đô Thành
🏢 Địa chỉ: Hải Dương
Mã số thuế: 0800342676
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & XD Đô Thị Đại Nam
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0105808771
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XD & PT Đô Thị Lilama
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0101367050
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & XD Đô Thị Đại Việt
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0102703481
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Đầu Tư XD PT Nhà & Đô Thị Ttd
🏢 Địa chỉ: Hưng Yên
Mã số thuế: 0900612608
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Đô Thị & XD Trường Giang
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0600487353
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Đầu Tư XD & PT Đô Thị Tiến Đức
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0101610273
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Đầu Tư XD Ptnhà & Đô Thị Long Biên
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0105324266
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD & Đầu Tư Đô Thị Hà Nội
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0101786037
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Đầu Tư XD & PT Đô Thị Tân Phú
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0105189803
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & XD Đô Thị Quảng Ninh
🏢 Địa chỉ: Quảng Ninh
Mã số thuế: 5701481886
Tìm gần giống
🔎 Search more