logo

Công Ty TNHH Đầu Tư Kiến Trúc Xây Dựng Nét Mới

🏢 Địa chỉ: 50/45 Nhất Chi Mai, Phường 13, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0303669914
Điện thoại: 0839952534
Ngành nghề
  • Xây dựng nhà các loại
  • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
  • Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
  • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
  • Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Công Ty TNHH Đầu Tư Kiến Trúc Xây Dựng Nét Mới
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0303669914
Tìm gần giống
VPĐD Công Ty TNHH Đầu Tư Kiến Trúc Xây Dựng Nét Mới
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0303669914-001
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Kiến Trúc Mới
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0303526835
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Kiến Trúc Mới
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0302871934
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Kiến Trúc Phố Mới
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313524298
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Kiến Trúc Xây Dựng Nhà Đẹp Mới
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313420940
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Tư Vấn Kiến Trúc Xây Dựng Nét Việt
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313721659
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Kiến Trúc Đầu Tư Xây Dựng Alpha
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310698835
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Kiến Trúc Xinh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313669938
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Kiến Trúc Xây Dựng Kiến Hoàng Phú
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314562105
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Kiến Trúc - C.I.C.A
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0302140606
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Kiến Trúc Xây Dựng Cat
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310980278
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Kiến Trúc Đầu Tư Xây Dựng Tường Lâm
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0311893758
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Kiến Trúc Đầu Tư Xây Dựng Thuận Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313783535
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Kiến Trúc Xây Dựng Trustarc
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0316167534
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Kiến Trúc Nhà Xanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313919602
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Đầu Tư Kiến Trúc Xây Dựng An Tín
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312973974
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Kiến Trúc & Đầu Tư Xây Dựng Village Hill
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313495625
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Kiến Trúc Xây Dựng Ag
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314229270
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Đầu Tư Kiến Trúc Xây Dựng Phú Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314765793
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Kiến Trúc Đầu Tư Xây Dựng Minh Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313341142
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Kiến Trúc Đầu Tư Xây Dựng Phát Nguyên
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310102481
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Kiến Trúc Đầu Tư Xây Dựng Khang Nhân
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313783285
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Kiến Trúc Hoàng Gia
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312978034
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Kiến Trúc Xây Dựng Tdt
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314752240
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Tư Vấn Xây Dựng Kiến Trúc Cic
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312094701
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Kiến Trúc Thông Minh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310228519
Tìm gần giống
VPĐD Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Kiến Trúc C.I.C.A
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0302140606-001
Tìm gần giống
VPĐD Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Kiến Trúc - C.I.C.A
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0302140606-002
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Đầu Tư Kiến Trúc Xây Dựng Bảo Phúc Hưng
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305624002
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Kiến Trúc Xây Dựng Thiết Thạch
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310538214
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Kiến Trúc Đầu Tư Xây Dựng Toàn Cầu Ba
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305715299
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc & Đầu Tư Xây Dựng Sài Gòn
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313291276
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Đầu Tư Kiến Trúc Xây Dựng Kim Vạn Lộc
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0303819045
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Kiến Trúc Nhà Dân Việt
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313532700
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Kiến Trúc Xây Dựng Thạnh Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313569316
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Kiến Trúc Xây Dựng Việt An Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310899482
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Kiến Trúc & Đầu Tư Xây Dựng Đô Thị Hưng Phố
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0303793781
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Thiết Kế Kiến Trúc & Đầu Tư Xây Dựng Phương Nam
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0303577452
Tìm gần giống
VPĐD Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Kiến Trúc Xây Dựng Toàn Thịnh Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0302602811-004
Tìm gần giống
VPĐD Công Ty TNHH Thiết Kế Kiến Trúc & Đầu Tư Xây Dựng Phương Nam
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0303577452-002
Tìm gần giống
🔎 Search more