logo

Công Ty TNHH MTV Chiếu Sáng & Thiết Bị Đô Thị

🏢 Địa chỉ:
Mã số thuế: 0100106024
Điện thoại: 02438253300
Ngành nghề
 • Sản xuất các cấu kiện kim loại
 • Sản xuất dây, cáp điện và điện tử khác
 • Sản xuất thiết bị dây dẫn điện các loại
 • Sản xuất thiết bị điện khác
 • Sản xuất ô tô và xe có động cơ khác
 • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
 • Lắp đặt hệ thống điện
 • Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác
 • Đại lý bán hàng hóa
 • Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
 • Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
 • Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
 • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
 • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
 • Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh
 • Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
 • Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
 • Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
 • Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
 • Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
 • Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
 • Kiểm tra và phân tích kỹ thuật
 • Quảng cáo
 • Điều hành tua du lịch
 • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
 • Hoạt động quản lý nhà nước trong các lĩnh vực kinh tế chuyên ngành
 • Đào tạo trung cấp
Công Ty TNHH MTV Chiếu Sáng & Thiết Bị Đô Thị
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0101542866
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV Chiếu Sáng & Thiết Bị Đô Thị
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0100106024
Tìm gần giống
Công Ty TNHH SX TM Thiết Bị Điện & Chiếu Sáng Đô Thị Miền Nam
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0309987399
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Chiếu Sáng & Thiết Bị Đô Thị - Nova
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0108770607
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Chiếu Sáng & Thiết Bị Đô Thị Phúc Nguyên
🏢 Địa chỉ: Đà Nẵng
Mã số thuế: 0401656448
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV Chiếu Sáng Đô Thị Số 1
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313065397
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV Chiếu Sáng Đô Thị Đại Quang
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314360733
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV Thiết Bị Chiếu Sáng Thái Dương
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310976345
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV Thiết Bị Chiếu Sáng Việt Hàn
🏢 Địa chỉ: Đồng Nai
Mã số thuế: 3603282053
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV Thiết Bị Điện & Chiếu Sáng Dung Kiên
🏢 Địa chỉ: Đà Nẵng
Mã số thuế: 0401893015
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV Thiết Bị Điện Chiếu Sáng Việt Nam
🏢 Địa chỉ: Quảng Nam
Mã số thuế: 4001101255
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV Thiết Bị Đo Lường An Thi
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0316504148
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM & Giải Pháp Chiếu Sáng Đô Thị
🏢 Địa chỉ: Bến Tre
Mã số thuế: 1301052437
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Nông Nghiệp Đô Thị
🏢 Địa chỉ: Đà Nẵng
Mã số thuế: 0401678554
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV Môi Trường Ánh Sáng Đô Thị
🏢 Địa chỉ: Hậu Giang
Mã số thuế: 6300285325
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Chiếu Sáng Đô Thị Xanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315676200
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Chiếu Sáng Đô Thị Sài Gòn
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315532777
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Thiết Bị Chiếu Sáng NCT
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313985108
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Thiết Bị Chiếu Sáng Megaopto
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313062607
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Thiết Bị Chiếu Sáng Auviled
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313207926
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Thiết Bị Chiếu Sáng Hadalight
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315614902
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Chiếu Sáng Đô Thị Công Nghiệp
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314528513
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Chiếu Sáng Đô Thị Nichi Việt Nam
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315623819
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Thiết Bị Chiếu Sáng Song Long
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313773576
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Thiết Bị Chiếu Sáng Bình Minh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313743973
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Thiết Bị Chiếu Sáng Minh Long
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310874671
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Thiết Bị Chiếu Sáng Kim Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0316021447
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Đầu Tư Chiếu Sáng Đô Thị An Phú
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313021216
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Thiết Bị Chiếu Sáng Phương Đông
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314704575
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Thiết Bị Chiếu Sáng Trường Dũng
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313899748
Tìm gần giống
🔎 Search more