logo

Công Ty Cổ Phần Môi Trường Thanh Triều

🏢 Địa chỉ:
Mã số thuế: 0310777124
Điện thoại:
Ngành nghề
 • Khai thác, xử lý và cung cấp nước
 • Thoát nước và xử lý nước thải
 • Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại
 • Xử lý và tiêu hủy rác thải độc hại
 • Bán buôn thực phẩm
 • Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
 • Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
 • Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
 • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
 • Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh
 • Kiểm tra và phân tích kỹ thuật
 • Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
Công Ty Cổ Phần Môi Trường Thanh Triều
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310777124
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Môi Trường Xanh Đông Triều
🏢 Địa chỉ: Quảng Ninh
Mã số thuế: 5701776551
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Môi Trường Xanh Quang Triệu
🏢 Địa chỉ: Đắk Nông
Mã số thuế: 6400335361
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Môi Trường Thành Thành Công
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315578806
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Môi Trường Đại Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313819291
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Môi Trường Thiên Thanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310840866
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Môi Trường Thành Đạt
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0304014244
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Môi Trường Xanh Thanh Phong
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313413774
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Môi Trường Xanh Thanh Thuyền
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313455968
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Môi Trường Xanh Thành Vân
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313455485
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Môi Trường Xanh Nguyên Thanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313438948
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần ĐT XD & Môi Trường Thành Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314024932
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Môi Trường Đô Thị Thành Phố
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0316282431
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Môi Trường Thành Đạt - kho Hàng
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0304014244-001
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Môi Trường Thành Lộc
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314654934
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Môi Trường Đô Thị Bến Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0309142987-001
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Môi Trường Xanh Triều Yên
🏢 Địa chỉ: Quảng Ninh
Mã số thuế: 5701777548
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng - Môi Trường Triệu Sơn
🏢 Địa chỉ: Thanh Hóa
Mã số thuế: 2802477922
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Môi Trường Xanh Thanh Trường
🏢 Địa chỉ: An Giang
Mã số thuế: 1601983500
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Môi Trường Thanh Xuân
🏢 Địa chỉ: Hải Phòng
Mã số thuế: 0201279802
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Môi Trường Thuận Thành
🏢 Địa chỉ: Bắc Ninh
Mã số thuế: 2300426314
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Môi Trường Thanh Thiên
🏢 Địa chỉ: Bạc Liêu
Mã số thuế: 1900468466
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Môi Trường Thanh Thủy
🏢 Địa chỉ: Hà Nam
Mã số thuế: 0700611149
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Môi Trường Kim Thành
🏢 Địa chỉ: Đồng Nai
Mã số thuế: 3603291280
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Môi Trường Thanh Hùng
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0109611078
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Môi Trường Thanh An
🏢 Địa chỉ: Ninh Bình
Mã số thuế: 2700869991
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Môi Trường Thiên Thành
🏢 Địa chỉ: Cần Thơ
Mã số thuế: 1801446503
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Môi Trường Nam Thành Đông
🏢 Địa chỉ: Hải Dương
Mã số thuế: 0801190440
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Môi Trường Xanh Thanh Nhàn
🏢 Địa chỉ: Quảng Ninh
Mã số thuế: 5701776544
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Môi Trường Xanh Thanh Tùng
🏢 Địa chỉ: Nam Định
Mã số thuế: 0601075017
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Môi Trường Xanh Dương Thành
🏢 Địa chỉ: Lâm Đồng
Mã số thuế: 5801289551
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Môi Trường Xanh Thanh Nghị
🏢 Địa chỉ: Tiền Giang
Mã số thuế: 1201506091
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Môi Trường Xanh Thanh Danh
🏢 Địa chỉ: Tây Ninh
Mã số thuế: 3901209637
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Môi Trường Xanh Thành Công
🏢 Địa chỉ: Hòa Bình
Mã số thuế: 5400465432
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Môi Trường Xanh Thanh Liêm
🏢 Địa chỉ: Lâm Đồng
Mã số thuế: 5801289840
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Môi Trường Xanh Thanh Quang
🏢 Địa chỉ: Lâm Đồng
Mã số thuế: 5801282563
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Môi Trường Xanh Thanh Sự
🏢 Địa chỉ: Quảng Ninh
Mã số thuế: 5701777516
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Môi Trường Xanh Thanh Sơn
🏢 Địa chỉ: Lâm Đồng
Mã số thuế: 5801291991
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Môi Trường Xanh Thanh Hải
🏢 Địa chỉ: Quảng Bình
Mã số thuế: 3101001414
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD & Môi Trường Thành Duy
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0105434212
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Môi Trường Xanh Thành Cương
🏢 Địa chỉ: An Giang
Mã số thuế: 1601982264
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Môi Trường Xanh Thanh Thủy
🏢 Địa chỉ: Nam Định
Mã số thuế: 0601075585
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Môi Trường Xanh Vũ Thanh
🏢 Địa chỉ: Quảng Ninh
Mã số thuế: 5701776960
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Nước & Môi Trường Thành Đông
🏢 Địa chỉ: Hải Dương
Mã số thuế: 0801357530
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Môi Trường Xanh Hưng Thành
🏢 Địa chỉ: Quảng Ninh
Mã số thuế: 5701777058
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Môi Trường Xanh Thanh Phương
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0107000355
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Môi Trường Xanh Thành Tài
🏢 Địa chỉ: Long An
Mã số thuế: 1101389472
Tìm gần giống
🔎 Search more