logo

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư TM DV Thành Đô

🏢 Địa chỉ: Căn C1, Block 2, Khu căn hộ cao ốc Phú Hoàng Anh, số 9 Nguyễ, Xã Phước Kiểng, Huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0311909334
Điện thoại: 0837817719
Ngành nghề
 • Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
 • Xây dựng nhà các loại
 • Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy
 • Bán buôn thực phẩm
 • Bán buôn đồ uống
 • Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
 • Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
 • Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
 • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
 • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
 • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
 • Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
 • Dịch vụ phục vụ đồ uống
 • Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
 • Cho thuê xe có động cơ
 • Đại lý du lịch
 • Điều hành tua du lịch
 • Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư TM DV Thành Đô
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0311909334
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư TM DV Thành Đô
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0311909334-001
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & TM Thành Đô
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0101913045
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XD & DV Thành Đô
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0104965919
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư TM & PT Thành Đô
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0105952380
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM Đầu Tư & Tư Vấn XD Thành Đô
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0104060250
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & TM Tổng Hợp Thành Đô
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0106770104
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư TM & DV Thủ Đô
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0105902809
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư TM & DV Sao Đỏ
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0103024429
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư TM & DV Đông Đô
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0102403865
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần DV TM & Đầu Tư Thủ Đô
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0101469623
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần DV TM Đầu Tư Ngọn Núi Tự Do
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0108019912
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư SX & DV TM Thủ Đô
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0106833837
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM DV & Đầu Tư PT Đông Đô
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0105765077
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư SX TM DV Lộc Tịnh Độ
🏢 Địa chỉ: An Giang
Mã số thuế: 1602031014
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư TM & DV Tổng Hợp Nghĩa Đô
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0104568421
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư TM & DV Hàng Không Thủ Đô
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0106632873
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XD TM Đô Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0302846173
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư TM & DV Thành Nam
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313655244
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư TM DV Thành Công
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314111543
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM DV & Đầu Tư Thành Trung
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310709075
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM Đầu Tư XD DV Lộc Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0304954209
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XD TM DV Thành Hưng
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314590127
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư TM DV Thịnh Xuân Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313170465
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư TM DV & XNK Bến Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313007645
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XD TM DV Thành Nam
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314898049
Tìm gần giống
VPĐD Công Ty Cổ Phần TM DV & Đầu Tư Thành Trung
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310709075-001
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư TM DV XNK Minh Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314518434
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư TM DV DL Phú Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313181410
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư - XD - DV - TM Thanh Ngân
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0304565604
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư PT TM DV Ngọc Thanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313685496
Tìm gần giống
VPĐD Công Ty Cổ Phần TM DV & Đầu Tư Thành Trung
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310709075-002
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XD TM DV Thành Tâm
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313486109
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM DV Đầu Tư XD Thành Đạt
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312682580
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư - TM - DV Phú Gia Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314176928
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư TM DV Thành Đạt Tiến
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310528689
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư TM XD DV Nguyên Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313828313
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & TM DV Sài Gòn Bến Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314389355
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư SX TM DV XNK Thanh Bình
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312902451
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư TM DV Tiến Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313194836-001
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM DV Đầu Tư PT VT Thành Vinh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313585389
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XD DV TM Vũ Thành Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0311654453
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XD TM DV XNK Hoàng Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305860747
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư TM & DV Thủ Đô - Chi Nhánh TP. Hồ Chí Minh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0105902809-001
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư - XD - DV - TM Thanh Ngân
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0304565604-001
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư SX TM DV XD Đại Thành Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313456672
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần TM Đầu Tư XD DV Lộc Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0304954209-001
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XD TM DV Bất Động Sản Thành Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313328776
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư TM & DV Đô Thị Xanh
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0108139208
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & DV TM Đỗ Văn Thụ
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0101632855
Tìm gần giống
🔎 Search more