logo

Công Ty TNHH Trang Trí Nội Thất Liên Phương Nghi

🏢 Địa chỉ: 38/33 Đường số 6, Khu phố ông Nhiêu, Phường Long Trường, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312152544
Điện thoại: 0907992292
Ngành nghề
 • Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
 • Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
 • Lắp đặt hệ thống điện
 • Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí
 • Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
 • Hoàn thiện công trình xây dựng
 • Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
 • Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
 • Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
 • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
 • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
 • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
 • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
 • Sửa chữa giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tư
 • Sửa chữa xe đạp, đồng hồ, đồ dùng cá nhân và gia đình khác chưa được phân vào đâu
Công Ty TNHH Trang Trí Nội Thất Liên Phương Nghi
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312152544
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Thương Mại Trang Trí Nội Thất Hữu Nghị
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0316134345
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Trang Trí Nội Thất Liên Hưng
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314933656
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Trang Trí Nội Thất Phượng Hoàng Trắng
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0304946159
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Trang Trí Nội Thất Tân Liên Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313428682
Tìm gần giống
Công Ty TNHH XD TM & Trang Trí Nội Thất Nghi KHANG GIA
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313978326
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Trang Trí Nội Thất Phương Khang
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312708704
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Trang Trí Nội Thất Bình Phương
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312397230
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Trang Trí Nội Thất Phương Thảo
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0303451001
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Trang Trí Nội Thất Quang Phượng
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313529761
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Trang Trí Nội Thất Phương Nam
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313980822
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Trang Trí Nội Thất Lâm Phương
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0316543676
Tìm gần giống
Công Ty TNHH XD & Trang Trí Nội Thất Anh Phương
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312218763
Tìm gần giống
Công Ty TNHH XD & Trang Trí Nội Thất Tấn Phương
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313285402
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV Trang Trí Nội Thất Phương Dung
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312382481
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV Trang Trí Nội Thất Phương Anh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310843056
Tìm gần giống
Công Ty TNHH XD & Trang Trí Nội Thất Phương Uyên
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313605927
Tìm gần giống
Công Ty TNHH XD - Trang Trí Nội Thất Phương Khang
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313357696
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV XD TM DV Trang Trí Nội Thất Phương Trang
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314604316
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Trang Trí Nội Thất Màn Cửa Hà Phương
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310895424
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Trang Trí Nội Thất Vĩnh Tường Thái Phương
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313217561
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TK XD Trang Trí Nội Thất Phương Vũ
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0316494965
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty TNHH Trang Trí Nội Thất Phương Thảo
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0303451001-002
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM SX Trang Trí Nội Thất Đông Phương
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310099630
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty TNHH Trang Trí Nội Thất Bình Phương
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312397230-003
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty TNHH Trang Trí Nội Thất Phương Khang
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312708704-001
Tìm gần giống
VPĐD Công Ty TNHH MTV Trang Trí Nội Thất Phương Anh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310843056-001
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV Trang Trí Nội Thất Thuận Phương
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314124687
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM XD Trang Trí Nội Thất Thanh Phương
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0316100963
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM -xd - Trang Trí Nội Thất Phương Giao
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314337678
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty TNHH Trang Trí Nội Thất Bình Phương
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312397230-002
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV SX Trang Trí Nội Thất Phương Anh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312158264
Tìm gần giống
Công Ty TNHH SX TM DV & Trang Trí Nội Thất Phương Nam
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313334057
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Trang Trí Nội Thất Tuấn Phương
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312636601
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Quảng Cáo Trang Trí Nội Thất Phương Nam
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312967272
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Xây Dựng & Trang Trí Nội Thất Hà Phương - HDECORE
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0316236932
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Trang Trí Nội Thất Phim Cách Nhiệt Phương Nam
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313159341
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty TNHH TM SX Trang Trí Nội Thất Đông Phương
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310099630-004
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV SX TM DV Trang Trí Nội Thất Đô Phương
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0306047365
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty TNHH TM SX Trang Trí Nội Thất Đông Phương
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310099630-002
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty TNHH TM DV SX Trang Trí Nội Thất Phương Anh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312158264-001
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM & Trang Trí Nội Thất Liên Hương
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0107713268
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Trang Trí Nội Thất Hoàng Phương
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0101717114
Tìm gần giống
🔎 Search more