logo

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đô Thị Xanh

🏢 Địa chỉ:
Mã số thuế: 0314426744
Điện thoại:
Ngành nghề
  • Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
  • Xây dựng công trình đường sắt
  • Xây dựng công trình đường bộ
  • Xây dựng công trình công ích
  • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
  • Phá dỡ
  • Chuẩn bị mặt bằng
  • Lắp đặt hệ thống điện
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đô Thị Xanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314426744
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Bất Động Sản Đô Thị Xanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315288293
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đô Thị Xanh T & Q
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0106318674
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đô Thị Phố Xanh
🏢 Địa chỉ: Đà Nẵng
Mã số thuế: 0401797706
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Cây Xanh Đô Thị 1
🏢 Địa chỉ: Nghệ An
Mã số thuế: 2901877907
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Công Viên Cây Xanh & Đô Thị Vũng Tàu
🏢 Địa chỉ: Bà Rịa - Vũng Tàu
Mã số thuế: 3500144358
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đô Thị Asean
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312045341
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Đô Thị Nam Đô
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313591819
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đô Thị Đông Dương
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0311474605
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đô Thị Nam Á
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314281312
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đô Thị Kingdom 101
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0316098351
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Đô Thị
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0302711137
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đô Thị Ba Son
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313390735
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đô Thị Thái An
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312331430
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Nhà & Đô Thị Phú Quốc
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305271533
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đô Thị Sài Gòn Tây Bắc
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0303097752
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Đô Thị Gia Phú
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305269936
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đô Thị & Công Nghiệp Đông Dương
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313039421
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Đô Thị Phú Quốc
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 1701265782
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Phát Triển Đô Thị Az Property
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0316318335
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đô Thị An Thịnh Thăng Long
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314702112
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Địa Ốc & Phát Triển Đô Thị Gia Khang
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315481096
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đô Thị & Khu Công Nghiệp Việt Nam
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0316405796
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Nhà & Đô Thị Hud Sài Gòn
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305041811
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đô Thị Topaco
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0104852619
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đô Thị Investcom
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0103380579
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đô Thị Vinh
🏢 Địa chỉ: Nghệ An
Mã số thuế: 2901251482
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đô Thị Hsb
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0104239843
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đô Thị Obm
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0108250679
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đô Thị Angkora
🏢 Địa chỉ: Đà Nẵng
Mã số thuế: 0401383367
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đô Thị Udc
🏢 Địa chỉ: Khánh Hòa
Mã số thuế: 4201669817
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đô Thị Seraphin
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0106396055
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đô Thị Hưng Gia Phát
🏢 Địa chỉ: Tây Ninh
Mã số thuế: 3901316283
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đô Thị Trường Thành
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0104245893
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đô Thị Phú Quốc
🏢 Địa chỉ: Kiên Giang
Mã số thuế: 1702092959
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đô Thị Hoàng Dương
🏢 Địa chỉ: Quận Thanh Xuân
Mã số thuế: 0109502174
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đô Thị Hà Nội
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0106742499
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đô Thị Từ Liêm
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0101533886
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đô Thị Phương Bắc
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0101806068
Tìm gần giống
🔎 Search more