logo

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đô Thị Xanh T & Q

🏢 Địa chỉ:
Mã số thuế: 0106318674
Điện thoại: 02437822607
Ngành nghề
 • Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa
 • Nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp
 • Hoạt động dịch vụ trồng trọt
 • Xử lý hạt giống để nhân giống
 • Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp
 • Thu gom rác thải không độc hại
 • Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại
 • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
 • Lắp đặt hệ thống điện
 • Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí
 • Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
 • Hoàn thiện công trình xây dựng
 • Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
 • Bán buôn thực phẩm
 • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
 • Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
 • Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
 • Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác
 • Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển
 • Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp
 • Vệ sinh chung nhà cửa
 • Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt
 • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đô Thị Xanh T & Q
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0106318674
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đô Thị Xanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314426744
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Bất Động Sản Đô Thị Xanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315288293
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đô Thị Phố Xanh
🏢 Địa chỉ: Đà Nẵng
Mã số thuế: 0401797706
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Cây Xanh Đô Thị 1
🏢 Địa chỉ: Nghệ An
Mã số thuế: 2901877907
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Công Viên Cây Xanh & Đô Thị Vũng Tàu
🏢 Địa chỉ: Bà Rịa - Vũng Tàu
Mã số thuế: 3500144358
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đô Thị Asean
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312045341
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Đô Thị Nam Đô
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313591819
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Đô Thị
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0302711137
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đô Thị Ba Son
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313390735
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đô Thị Thái An
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312331430
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đô Thị Nam Á
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314281312
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đô Thị Kingdom 101
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0316098351
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đô Thị Đông Dương
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0311474605
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Nhà & Đô Thị Phú Quốc
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305271533
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Phát Triển Đô Thị Az Property
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0316318335
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đô Thị An Thịnh Thăng Long
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314702112
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Địa Ốc & Phát Triển Đô Thị Gia Khang
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315481096
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Đô Thị Gia Phú
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305269936
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đô Thị & Công Nghiệp Đông Dương
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313039421
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đô Thị Sài Gòn Tây Bắc
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0303097752
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Đô Thị Phú Quốc
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 1701265782
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đô Thị & Khu Công Nghiệp Việt Nam
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0316405796
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Nhà & Đô Thị Hud Sài Gòn
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305041811
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đô Thị Obm
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0108250679
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đô Thị Angkora
🏢 Địa chỉ: Đà Nẵng
Mã số thuế: 0401383367
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đô Thị Udc
🏢 Địa chỉ: Khánh Hòa
Mã số thuế: 4201669817
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đô Thị Investcom
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0103380579
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đô Thị Topaco
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0104852619
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đô Thị Seraphin
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0106396055
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đô Thị Vinh
🏢 Địa chỉ: Nghệ An
Mã số thuế: 2901251482
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đô Thị Hsb
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0104239843
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đô Thị Long Thành
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0108955661
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đô Thị Bến Bắc
🏢 Địa chỉ: Lạng Sơn
Mã số thuế: 4900660165
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đô Thị Phúc Kiến
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0104979333
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đô Thị Kiên Giang
🏢 Địa chỉ: Kiên Giang
Mã số thuế: 1701353245
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đô Thị Đông Anh
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0105649962
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đô Thị Quang Sáng
🏢 Địa chỉ: Hưng Yên
Mã số thuế: 0901024140
Tìm gần giống
🔎 Search more