logo

Công Ty Cổ Phần XD & TM Triều Quang Minh

🏢 Địa chỉ: 24/14 Đường Số 9, Khu Phố 1, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0316290094
Điện thoại:
Ngành nghề
 • Xây dựng công trình đường bộ
 • Xây dựng nhà để ở
 • Xây dựng công trình đường sắt
 • Xây dựng nhà không để ở
 • Chuẩn bị mặt bằng
 • Phá dỡ
 • Xây dựng công trình điện
 • Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc
 • Xây dựng công trình cấp, thoát nước
 • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
 • Xây dựng công trình thủy
 • Xây dựng công trình công ích khác
 • Xây dựng công trình chế biến, chế tạo
 • Xây dựng công trình khai khoáng
 • Hoạt động thiết kế chuyên dụng
 • Lắp đặt hệ thống điện
 • Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí
 • Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
 • Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
 • Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
 • Hoàn thiện công trình xây dựng
 • Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
 • Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan
Công Ty Cổ Phần XD & TM Triều Quang Minh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0316290094
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD TM Tiến Quang Minh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0309707066
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD TM & DV Quang Minh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0302786252
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD TM Hoàng Quang Minh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313781552
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM DV XD Hà Quang Minh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312953343
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XD & TM Quang Minh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0304327078
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư TM DV XD Quang Minh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312583653
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD & TM Quang Minh
🏢 Địa chỉ: Nam Định
Mã số thuế: 0600338104
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD & TM Quang Minh
🏢 Địa chỉ: Quảng Ninh
Mã số thuế: 5700358417
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM XD Quang Minh
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0500588076
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần KD TM & XD Quang Minh
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0107365317
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần DV XD TM Quang Minh
🏢 Địa chỉ: Bắc Giang
Mã số thuế: 2400794657
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD - DV - TM Quang Minh
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0102640136
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần DV TM & XD Quang Minh
🏢 Địa chỉ: Thanh Hóa
Mã số thuế: 2802299684
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD VT & TM Quang Minh
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0107006621
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD & KD TM Quang Minh
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0108807374
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM & PT XD Quang Minh
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0106936060
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM & XD Quang Anh Minh
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0104246495
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần ĐT XD & TM Quang Minh
🏢 Địa chỉ: Thanh Hóa
Mã số thuế: 2801594380
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc XD & TM Quang Minh
🏢 Địa chỉ: Thanh Hóa
Mã số thuế: 2802556405
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư, XD & TM Quang Minh
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0101477279
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD - TM Tổng Hợp Quang Minh
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0101600483
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD TM & Tư Vấn Quang Minh
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0106132101
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn XD & TM Quang Minh
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0104257151
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XD KD TM Quang Minh
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 2500286720
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XD & PT TM Quang Minh
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0102033445
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XD & TM Tổng Hợp Quang Minh
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0105255862
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư TM XD Tư Vấn Quang Minh
🏢 Địa chỉ: Thanh Hóa
Mã số thuế: 2802451427
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn XD Công Trình & TM Quang Minh
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0104580700
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM DV Kết Cấu Thép & XD Quang Minh
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0103682523
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD TM Đại Minh Quang
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313376219
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần ĐT XD & TM Quang Minh Sơn
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314050611
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TV XD TM Minh Quang
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0108692476
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD & TM Quang Minh Dmd
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0105379000
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD & TM Minh Quang Phú
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0107626495
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD SX & TM Minh Quang
🏢 Địa chỉ: Bắc Ninh
Mã số thuế: 2301176804
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần PT XD TM Minh Quang
🏢 Địa chỉ: Quảng Bình
Mã số thuế: 3100964099
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD & TM Minh Quang Phát
🏢 Địa chỉ: Đồng Nai
Mã số thuế: 3603798465
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD & TM Minh Quang 88
🏢 Địa chỉ: Vĩnh Phúc
Mã số thuế: 2500650507
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TV ĐT XD & TM Minh Quang
🏢 Địa chỉ: Thanh Hóa
Mã số thuế: 2802563201
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM & Đầu Tư XD Minh Quang
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0105774561
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD TM Quốc Tế Minh Quang
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0106997070
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM XD Điện Quang Minh Phát
🏢 Địa chỉ: Bình Dương
Mã số thuế: 3702826441
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần DV TM & Tư Vấn XD Minh Quang
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0106130714
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XNK XD TM DV Đức Minh Quang
🏢 Địa chỉ: Đồng Nai
Mã số thuế: 3603454337
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XD & TM Minh Quang Phát
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0107021958
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XD & TM Quang Minh Vĩnh Phúc
🏢 Địa chỉ: Vĩnh Phúc
Mã số thuế: 2500438349
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TK XD Quang MINH
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313976801
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn - XD Quang Minh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0304094345
Tìm gần giống
🔎 Search more