logo

Chi Nhánh TP. Hồ Chí Minh - Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Nhà & Đô Thị Idico

🏢 Địa chỉ:
Mã số thuế: 3600486108-005
Điện thoại:
Ngành nghề
  • Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
  • Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
  • Xây dựng công trình công ích
  • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
  • Phá dỡ
  • Chuẩn bị mặt bằng
  • Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí
  • Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
  • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
  • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bắc Thủ Đô - Chi Nhánh TP. Hồ Chí Minh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0102220798-001
Tìm gần giống
Chi Nhánh TP. Hồ Chí Minh - Công Ty Cổ Phần Đầu Tư TM & DV Thủ Đô
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0105902809-001
Tìm gần giống
Chi Nhánh TP. Hồ Chí Minh Công Ty Cổ Phần XD & Đầu Tư PT Thịnh Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0105910969-001
Tìm gần giống
Chi Nhánh TP. Hồ Chí Minh - Công Ty TNHH Phát Triển Đầu Tư Nhật Anh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0201172658-001
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Dũng Hà - Chi Nhánh TP. Hồ Chí Minh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0108783652-001
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Hàng Hải - Chi Nhánh TP. Hồ Chí Minh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0200580975-002
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Dầu Khí Đông Đô Tại TP. Hồ Chí Minh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0102293517-001
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư F.I.T - Chi Nhánh TP. Hồ Chí Minh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0102182140-001
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Vitasco - Chi Nhánh TP. Hồ Chí Minh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0107239009-003
Tìm gần giống
🔎 Search more