logo

Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Đa Khoa Châu Thành Nam Tân Uyên

🏢 Địa chỉ:
Mã số thuế: 3700966605
Điện thoại: 0983130479
Ngành nghề
  • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
  • Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Cho thuê xe có động cơ
  • Đào tạo trung cấp
  • Hoạt động của các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng
  • Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu
Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Đa Khoa Tân An
🏢 Địa chỉ: Long An
Mã số thuế: 1101718134
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Y Khoa Bệnh Viện Đa Khoa Thánh Tâm
🏢 Địa chỉ: Bình Phước
Mã số thuế: 3800584631
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Đa Khoa Thanh Vũ Medicbaclieu
🏢 Địa chỉ: Bạc Liêu
Mã số thuế: 1900601936
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Đa Khoa Sài Gòn - Nam Định
🏢 Địa chỉ: Nam Định
Mã số thuế: 0600461651
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Đa Khoa Lan Hà
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0304978369
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Đa Khoa Ngọc Việt
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312724230
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Đa Khoa Bắc Mỹ
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312778331
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Đa Khoa Mỹ Đức
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0302654552
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế DNA
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315068114
Tìm gần giống
VPĐD Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Đa Khoa Đồng Nai
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 3602863520-001
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Đa Khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0301867702
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Đa Khoa Sài Gòn Quốc Tế
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305703945
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Đa Khoa Tư Nhân Triều An
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0301765901
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Tây Sài Gòn
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314760241
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Hạnh Phúc
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 3700725416-002
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Hạnh Phúc
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 3700725416-001
Tìm gần giống
Bệnh Viện Đa Khoa huyện Châu Thành
🏢 Địa chỉ: An Giang
Mã số thuế: 1600375203
Tìm gần giống
Bệnh Viện Đa Khoa Huyện Châu Thành
🏢 Địa chỉ: Kiên Giang
Mã số thuế: 1700215323
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Đa Khoa 115
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0108676964
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Đa Khoa Lavimec
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0108405837
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Đa Khoa Hoàn Mỹ Đà Nẵng
🏢 Địa chỉ: Đà Nẵng
Mã số thuế: 0401552583
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Đa Khoa Thuỳ Dương
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0108354879
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Đa Khoa Hạnh Phúc
🏢 Địa chỉ: An Giang
Mã số thuế: 1600172637
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Đa Khoa Thiện Bình
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0108202971
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Đa Khoa Việt Nhật
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0108193371
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Đa Khoa Hà Nội
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0107445097
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Đa Khoa Yên Bình
🏢 Địa chỉ: Thái Nguyên
Mã số thuế: 4601340470
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Đa Khoa Nhân Sinh
🏢 Địa chỉ: Bình Dương
Mã số thuế: 3702117999
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Đa Khoa Việt An
🏢 Địa chỉ: Nghệ An
Mã số thuế: 2901717163
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Đa Khoa Khải Hoàn
🏢 Địa chỉ: Quảng Trị
Mã số thuế: 3200382009
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Đa Khoa Hoàn Mỹ Đà Nẵng
🏢 Địa chỉ: Đà Nẵng
Mã số thuế: 0400495597
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Đa Khoa Hoàn Mỹ Đà Lạt
🏢 Địa chỉ: Lâm Đồng
Mã số thuế: 5800432294
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Đa Khoa Cao Nguyên
🏢 Địa chỉ: Đắk Lắk
Mã số thuế: 6000718987
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Đa Khoa Nhân Tâm
🏢 Địa chỉ: Quảng Ngãi
Mã số thuế: 4300484711
Tìm gần giống
🔎 Search more